logotyp

Školné

Školné ve školním roce 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy POHÁDKA, Brno,  Bratří Pelíšků 7,příspěvkové organizace (dále jen MŠ) podle §123 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 43/2006,kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ pro období od 1.9.2020 do 31.8.2021 v částce 660,- Kč měsíčně (splatné do 15.dne v měsíci)

Č.ú.:43-7382910297 /0100

-  Variabilní symbol je spisová značka dítěte ( na rozhodnutí o přijetí). Bez správného variabilního symbolu nelze uhrazenou částku připočítat.

-  Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte.

Vzdělání v posledním ročníku MŠ (i v roce odkladu školní docházky) se poskytuje bezúplatně. V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1.9.2020  do 31.8.2021 dovršily 6 let.
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů,úplata za vzdělávání se poměrně sníží.

Osvobozen od úplaty za vzdělání je

a)      Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

b)      Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách,ve znění zákona č.366 /2011 Sb.)

c)      Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)      Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů),

-          pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

NOVINKY

Ukončení karantény na pracovišti Holzova

Vážení rodiče, KHS Brno rozhodla o ukončení karantény na pracovišti Holzova 1 ke dni 5.3.2021.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Uzavření mateřských škol

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26.2.2021, kterým vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření - se omezuje s účinností od 27.2.2021 - 21.3.2021 provoz mateřských škol podle školského zákona , a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Všechna pracoviště Mateřské školy Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7,p.o jsou tedy od pondělí 1.3.2021 uzavřena.

Za dobu uzavření školy nebude rodičům účtováno školné.

Třídní učitelky jednotlivých tříd budou spolupracovat s rodiči předškoláků distančním způsobem.
Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign