logotyp

Školné

Školné ve školním roce 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy POHÁDKA, Brno,  Bratří Pelíšků 7,příspěvkové organizace (dále jen MŠ) podle §123 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 43/2006,kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ pro období od 1.9.2020 do 31.8.2021 v částce 660,- Kč měsíčně (splatné do 15.dne v měsíci)

Č.ú.:43-7382910297 /0100

-  Variabilní symbol je spisová značka dítěte ( na rozhodnutí o přijetí). Bez správného variabilního symbolu nelze uhrazenou částku připočítat.

-  Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte.

Vzdělání v posledním ročníku MŠ (i v roce odkladu školní docházky) se poskytuje bezúplatně. V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1.9.2020  do 31.8.2021 dovršily 6 let.
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů,úplata za vzdělávání se poměrně sníží.

Osvobozen od úplaty za vzdělání je

a)      Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

b)      Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách,ve znění zákona č.366 /2011 Sb.)

c)      Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)      Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů),

-          pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

NOVINKY

Prázdninový provoz 2021

Do 2.7.2021 mají všechny budovy normální provoz.
Prázdninový provoz:
Bratří Pelíšků: 7.7. - 30.7.2021
Holzova: 7.7. - 30.7.2021
Šimáčkova: 2.8. - 20.8.2021

K prázdninovému provozu se mohou přihlásit:
a) děti pracujícího samoživitele
b) děti zaměstnaných rodičů
c) děti z bodu a) a b) docházející do MŠ v Brně Líšni

Dotazník k přihlášení rodiče najdou v sekci Formuláře pro rodiče.Každá budova má svou přihlášku.
Pozor - Šimáčkova musí navíc vypsat i přihlášku ke stravování - bude nám vařit jiná jídelna.
Přihlášky odevzdejte prosím do 20.5.2021 své p. učitelce ve třídě.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče, od pondělí 10.5.2021 mohou MŠ navštěvovat všechny děti - bez nutnosti testování
( pracoviště Bratří Pelíšků zůstává uzavřené- je do 14.5.2021 v karanténě).
Obědy nahlásíme všem dětem na pracovištích Holzova a Šimáčkova. Pokud někdo ze zdravotních či jiných důvodů ještě nenastoupí, odhlásí si oběd telefonicky ve školní jídelně.
Těšíme se na Vás!

Karanténa na pracovišti Bratří Pelíšků 7

Vážení rodiče, pracoviště Bratří Pelíšků 7 je od pondělí 3.5.2021 uzavřeno z důvodu karantény. O dalším postupu budete informováni prostřednictvím KHS Brno.





Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign