logotyp

Stravování

 

Děti se stravují v MŠ 3 x denně .

V 8.30 - 9.00 je přesnídávka

ve 11.45 - 12.30 oběd

ve 14.00 - 14,30  odpolední svačinka

Součástí stravování je i celodenní pitný režim.

 

Pracoviště Bratří Pelíšků 7

Rodiče mají možnost požádat o poskytování stravy bez odpoledních svačin.V případě potravinové alergie či bezlepkové diety rodiče denně spolupracují s učitelkou.

Rodiče přihlašují a odhlašují stravné dětem sami, den předem do 12 –ti hod. ve školní jídelně Holzova 1.

Tel.: 544231208

Stravné – č.ú.:22838621 /0100 (variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny na výše uvedeném tel. čísle)
Neodhlášený oběd si první den nemoci mohou rodiče vyzvednou do čistých jídlonosičů v době od 11.30 - 12.00 ve výdejně stravy na Bratří pelíšků 7.

 

Pracoviště Holzova 1

Strava je dětem poskytována ve školní jídelně ZŠ Holzova 1 – obědy. Svačinky jsou dováženy do prostor MŠ. Rodiče mají možnost požádat o poskytování stravy bez odpoledních svačin.

Tel.: 544231208

Stravné – č.ú.: 22838621 /0100 ( variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny – tel.: 544231208)
Neodhlášené obědy si mohou rodiče první den nemoci vyzvednout v době od 11.00 - 11.30 ve školní jídelně Holzova 1.

 

Pracoviště Šimáčkova 1

Strava pro děti na Šimáčkové 1 je dovážena firmou ze ŠJ Masarova 11.V této jídelně nelze poskytovat stravu bez odpoledních svačin.

Tel. ŠJ Masarova: 544210139

Stravné – č.ú.: 46231621/0100 ( variabilní symbol napíše vedoucí školní jídelny rodičům do e.mailu na základě vypsané přihlášky ke stravování, případně na tel.: 544210139)

 

Neodhlášené obědy jsou započítávány k placení. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout do čistých jídlonosičů v době od 11.15- 11.30 hod - ve výdejně stravy  Šimáčkova 1.

Podle zákona 395/1991 a vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování §4, odst.9 má strávník nárok na zvýhodněnou stravu tj. pouze za cenu potravin jen v době pobytu ve škole a první den nemoci. Pokud nebude strava řádně odhlášena, strávník si ji neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré provozní náklady na přípravu stravy.

Poplatky za stravné se platí zásadně předem, převodem z účtu na běžný účet školní jídelny. Děti, které nebudou mít poslední den předcházejícího měsíce zaplaceno, nebudou přijaty do MŠ. Přeplatky vzniklé na konci školního roku se vracejí rodičům dětí, které odcházejí do školy poštovní poukázkou na adresu bydliště.

Ostatním dětem jsou odečteny v měsíci září.
Pokud dítě nemá nahlášenou stravu, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních školních
prázdnin šk.r. 2023/2024
a) dítě zaměstnané samoživitelky
b) dítě zaměstnaných rodičů
c) dítě docházející do MŠ v Líšni ve školním roce 2023/2024
Každé dítě může být přijato maximálně na tři týdny prázdninového provozu.
Kriteria prázdninového provozu byla projednána na setkání ředitelů MŠ se zřizovatelelem dne 31.10.2023

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign