logotyp

Režim dne

7:15 - 8:00      postupné přicházení dětí do MŠ, spontánní hry vycházející z potřeb a zájmů dětí

8:00 - 9:30      činnosti dle třídního programu, spontánní hra

8:45 - 9:30      osobní hygiena, postupné svačinky

9:30 - 11:30    hygiena, pobyt venku - pobyt na školní zahradě, vycházky po okolí

11:30 - 11:55  hygiena, oběd

11:55 - 12:15  hygiena, postupná příprava k odpočinku, pohádka

12:20 - 12:45  rozcházení dětí, které jdou po obědě domů

12:15 - 14:00  odpočinek

14:00 - 14:30  vstávání, hygiena, postupná svačinka

14:30 - 15:30  odpolední činnosti, spontánní hry, pobyt na zahradě, rozcházení dětí domů

15:30 - 16:30  rozdělení dětí do tříd „Dubínci“ a „Malíčci“

 

 

Režim dne se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuálnímu dění v MŠ

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních školních
prázdnin šk.r. 2023/2024
a) dítě zaměstnané samoživitelky
b) dítě zaměstnaných rodičů
c) dítě docházející do MŠ v Líšni ve školním roce 2023/2024
Každé dítě může být přijato maximálně na tři týdny prázdninového provozu.
Kriteria prázdninového provozu byla projednána na setkání ředitelů MŠ se zřizovatelelem dne 31.10.2023

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign