logotyp

Plán akcí

ZÁŘÍ 2023

EMOCE


LÍBÍ SE MI VE ŠKOLCE
-adaptace nových dětí v MŠ,
-seznamovací hry,
-seznámení s prostorami a bezpečným pohybem v MŠ,
-seznámení s "Centry aktivit", 
-společné vytváření třídních pravidel,
-obrázky na téma "Já a moji kamarádi", "Symboly pravidel"
-známé dětské písničky a básničky,
-7. 9. "Malá medvědí pohádka" (divadelní představení v MŠ),
-26. 9. "O Smolíčkovi" (hudební pohádka).

ČERVEN 2023

Milé děti, milí rodiče,
přejeme Vám krásné prázdniny
plné pohody a sluníčka.

Paní učitelky

   Alenka a Iva


TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
23. - 27. 6. školka v přírodě,
20. 6. pasování předškoláků
-povídání o prázdninách
 (jak dlouho trvají, které měsíce, na co se těšíme,
 kam pojedeme),
-obrázky s tematikou léta. 


MOŘSKÁ ZVÍŘATA
-povídání o moři
 (jak vypadá, jaké je, kdo v něm žije),
-"Proč nemůže žít kapr v moři a Žralok v řece"
 povídání o mořských a sladkovodních živočiších
 (třízení na mořské a sladkovodní),
-poznávání mořských živočichů
 (název, počet slabik, 1. písmeno,
 třízení ryby x korýši x měkkýši,
-"Kdo žije v moři" pohybová hra s padákem,
-písnička "Tři citrónky"
 (rytmizace na Orffovy nástroje),
-obrázky mořských živočichů
 "rybky, medúza, krab, mořský koník"
 (různá technika).


EXOTICKÁ ZVÍŘATA
15. 6. "Pirátská plavba" - výlet
-povídání na téma "Exotická zvířata a kde žijí"
 (rozdělení exotická x domácí,
 savci x ryby x ptáci x plazi,...),
-písnička "Máme rádi zvířata",
-obrázek "Mapa ZOO" (společná práce),
-názvy zvířat (počet slabik, 1.písmeno),
-"Všechno lítá, co má peří (hra),
-obrázky zvířat z otisků rukou,
-páv z roličky od WC papíru a papírového talířku,
-obrázek "Krajina se zvířaty".


VESMÍR
-povídání o Vesmíru,
-pohybová hra s padákem "Vznik Vesmíru",
-povídání o hvězdách, skládání souhvězdí,
-povídání o Sluneční soustavě,
-pohybová hra "Planety",
-povídání o Zemi, básnička "Ufoni",
-povídání o zkoumání Vesmíru,
-obrázky na téma Galaxie, Sluneční soustava,
 planety, mimozemšťané,
-výroba "galaxie ve sklenici" a dalekohledu se souhvězdím.
8. 6. Mobilní planetárium v MŠ

KVĚTEN 2023

ZEMĚ
-povídání o vzniku a vývoji planety Země,
-písnička "V pravěku",
-povídání o vzniku a vývoji života na Zemi,
-překážková "dinodráha",
-povídání o dinosaurech a jejich dělení
 (suchozemští x vodní x létající,
 masožravci x býložravci)
-obrázky na téma "Pravěká krajina", 
 "Dinosaurus", "Mamut".


DĚTI CELÉHO SVĚTA
-povídání na téma "Kdo jsme a kde žijeme",
-"Cesta do Itálie, Indie, Japonska, Maroka a Austrálie"
   povídání o dané zemi:
      poloha na zeměkouli,
      jak se tam dostanu,
      jak vypadají a mluví její obyvatelé,
      co jí,
      co si oblékají,
      hudba,
      písmo,
      známé památky,...
-písnička "Když jsi kamarád",
-obrázky a výrobky s tematikou daných zemí
      pizza x talíř špaget,
      tetování na ruce,
      sushi x  vějíř x panenka Hinamatsuri,
      Evil Eye x vitrážové okno,
      bumerang x ruka (tečkování)
       (různé techniky),
-společná výroba obrázku "Děti světa",
-23. 5. focení tříd,
-25. 5. muzikoterapie "Putování Afrikou"


MOJE MAMINKA
-povídání na téma "Moje maminka",
-nácvik pásma písní, básniček a tanečků na besídku,
-obrázek maminky x srdíčka pro maminku,
-kabelka pro maminku,
-18. 5. v 15.00 hodin besídka ke "Dni matek" 


DOMÁCÍ ZVÍŘATA
-povídání o domácích zvířatech
 (zvíře a jeho mládě, zvuky, 1.písmeno, počet slabik,...),
-písnička "Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte",
-sluchová hra "Kočičko, zamňoukej",
-básnička "Šel kozel do Lhoty" s Orffovými nástroji,
-pokusy s vajíčkem,
-obrázky domácích zvířat (různá technika),
-výlet do konírny zámku Milotice,
-pejsek Set (ukázka dovedností).

DUBEN 2023

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
-povídání o čarodějnicích 
 (jiné názvy, jména a 1.písmena, pomocníci, dovednosti,...),
-básnička "Pohybové kouzlo", pohybová hra "Proměny",
-čarodějné pokusy
 (barvení, květin, barevná duha, čarodějný kotlík,
 malování bublinami, výroba lektvarů z obarvené vody),
-písnička "Pět ježibab" s pohybem,
-čarodějný rej v MŠ (soutěže a tanec),
-obrázky čarodějnic a jejich pomocníků (různá technika),
-výukový program LF MU "Dental prevention".


SMYSLY

-povídání o smyslech,
-sluchové hry "Tichá pošta", "Na ozvěnu",
-hmatové hry "Na elektrárnu", "Hmatový pytlík",
-zraková hra "Co se změnilo" (Kimovka),
-básničky "Paleček a jeho kamarádi", "To jsou prsty",
-písnička s pohybem "Otec Abrahám",
-obrázek oka x obtisk ruky s pěti smysly,
-výukový program "Buďme kamarádi" (handicapy).


LIDSKÉ TĚLO

-povídání na téma "Lidské tělo a z čeho se skládá",
-pohybová hra "Na kozla" (procvičování částí těla),
-"Na jaké písmeno začínají" (názvy částí těla a orgánů),
-skupinové skládání a lepení kostry,
-písnička s pohybem "Hlava, ramena",
-básnička "Ranní rozcvička",
-povídání o orgánech v lidském těle,
-vystřihování a lepení orgánů do kostry,
-pohybová hra "Mozek řekl",
-zkoumání modelu páteře, ruky, srdce,
-člověk x RTG snímek (různá technika).


VELIKONOCE

-povídání o Velikonocích a zvycích s nimi spojených,
-písnička "Velikonoční zajíček",
-kolednická básnička "Hody, hody",
-pohybová hra "Ovečky",
-vajíčka, kuřátka, slepičky a zajíčci (různá technika),
-zdobení pomlázek a závěsných věnečků z proutí.

BŘEZEN 2023

VÍTÁME JARO

-"Jarní pohádka" a povídání o jaru,
-pohybová hra "Jarní sluníčko",
-písnička s pohybem "Hřej sluníčko, hřej",
-společná výroba sluníčka,
-povídání o přezimujících a tažných ptácích,
-pohybová hra "Hnízda",
-sluchová hra "Hladové ptáče",
-písnička s pohybem "Na jaře",
-povídání o tradici vynášení Moreny,
-zaklínadlo "Zimo, zimo, táhni pryč",
-písnička s tanečkem k vítání jara
 "Přišlo jaro do vsi". 
-4. 4. vynášení Moreny,
-obrázky a výrobky na téma "Ptáci na jaře",
 "Morena" (různá technika),
 -30. 3. "Den předškoláků" na ZŠ Novolíšeňská.


JARO

-povídání o jaru a probouzení přírody
 (počasí, znaky),
-poznávání jarních květin a hmyzu,
-pohybové hry "Uvíjíme věneček" a "Na komáry",
-básničky a písničky o jaru
 "Sluníčko, Beruško, půjč mi jednu tečku, Seděla beruška",
-setí různých druhů semen a pozorování jejich klíčení,
-pozorování klíčení brambory a cibule,
-pozorování rozkvétání větviček,
-pozorování žížal a hmyzu,
-obrázky jarních květin a hmyzu (různá technika).


MOJE MĚSTO

-povídání o tom "Kde žijeme",
-"Moje město Brno" a co v něm najdeme,
-pověst " O brněnském drakovi",
-povídání o Líšni, 
-obraz "Moje Líšeň",
-básnička "Byl jeden domeček" s ukazováním,
-obrázky domů a města (různá technika).


MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

-povídání na téma "Město",
-stavba silnice a domů ve městě,
-povídání na téma mapy a práce kartografa,
-básnička "Kartograf",
-zakreslování domů do mapy,
-povídání na téma "Jak se staví dům",
-stavba půdorysu bytu s vybavením,
-povídání na téma "Jak se staví most",
-stavba mostu, 
-obrázky domů a města (různá technika).

ÚNOR 2023

BEZPEČNOST

-povídání o bezpečnosti (doma, na hřišti, v MŠ, v dopravě)
 a pravidlech,
-povídání o semaforu, básnička "Semafor",
-pohybová hra "Policista" (reakce na pokyn),
-přecházení vozovky (na semafor a bez semaforu),
 nácvik přecházení s básničkou,
-pohádka "O neposlušném autíčku" aneb k čemu
 slouží dopravní značky,
-dělení značek podle tvaru a významu,
-povídání na téma "Jak se můžeme chránit v dopravě", 
-obrázky a výrobky na téma semafor, dopravní značky a
 ochranné prvky.


DOPRAVA A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

-povídání o dopravních prostředcích
 (názvy, počet slabik, třízení do skupin podle místa pohybu),
-cvičení na téma "Dopravní prostředky",
-písnička "Auta, tramvaje, motorky, kola" s ukazováním,
-hra "Všechno jezdí, co má kola",
-povídání o vlacích,
-básnička "Kutálí se ze dvora",
-písnička "Písmenková mašinka"
 (vymýšlení slov na dané 1. písmeno),
-povídání o autobuse a chování v MHD, 
 písnička "Autobus" s pohybem,
-povídání o autě,
 pohybová hra "Auta" (reakce na signál),
-písnička "Tú, tú, tú, auto už je tu"
-obrázky a výrobky různých dopravních prostředků
 (různá technika).


MASOPUST

-povídání na téma "Masopust a karneval"
 (význam, masky, tanec a zábava, jídlo a pití),
-"Masopustní rej " v maskách  s divadlem Kača a Kača,
-karnevalové hry a soutěže,
-písnička "To je zlaté posvícení",
-písnička "Stará bába jede" s pohybem,
-písnička "Skákej, skákej medvěde",
 pohybová hra "Chodí medvěd v masopustě",
-výroba škrabošek, obrázek klauna (různá technika)
 a balonku (tisk temperou).


HUDEBNÍ NÁSTROJE

-povídání na téma ticho-zvuk-tón-noty-hudební nástroje,
-sluchové rozlišení zvuk a tón,
-názvy hudebních nástrojů, třízení do skupin,
 počet slabik, 1. písmeno,
-sluchové rozlišení hudebních nástrojů,
-hudba a emoce - cvičení s psychomotorickým padákem,
-sluchové obrázky - kreslení obrázků na hudbu
 C. Saint-Saens - Karneval zvířat,
-rytmus v hudbě - rytmické hry s Orffovými nástroji,
 Radeckého pochod,
-písnička "Já jsem muzikant" a dětské písně s kytarou 
 a Orffovými nástroji,
-obrázky hudebních nástrojů a hudební nástroje
 (různá technika).

LEDEN 2023

STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

-povídání na téma "Co dělají zvířátka v zimě"
 (zimní spánek, potrava, pomoc),
-povídání na téma "Co dělají v zimě ptáčci"
 (ptáci přezimující a tažní, potrava a pomoc),
-básnička "Lesní zvířátka",
-písnička "Zvířátka v zimě" s pohybem,
-napodobování zvířátek - cvičení,
-obrázky "zvířátka v lese a jejich stopy",
 ptačí krmítko
 a krmítko z roličky od toaletního papíru. 


ZIMNÍ SPORTY

-povídání na téma "Zimní sporty",
-skeleton, čtyřbob, lyžování, biatlon,
 hokej, krasobruslení a curling
 (seznámení se sporty a pomůckami k nim),
-pohybové hry "Monobob a čtyřbob",
 "Lyžaři a biatlonisti", "Hokejisti a krasobruslařky"
 a "Curleři",
-básnička "Sníh a led",
-obrázky na téma zimních sportů, lyže a brusle 
 (různá technika).


VÍTÁME TĚ, ZIMO

-povídání na téma "Zima" 
 (počasí, měsíce, činnosti, oblékání),
-"Co je to sníh" - povídání o sněhu, 
 jak vzniká a co s ním jde dělat,
-pohybová hra "Vločky" (psychomotorický padák),
"Tam, kde leží věčný sníh" - povídání o pólech,
 zvířatech na nich a o tání ledu,
-pohybová hra "Medvěd na kře ledové",
-"Grónská písnička",
-"Co si oblékáme v zimě", nácvik zapínání knoflíků,
-básničky "Vločka" a "Sněhulák" s pohybem,
-obrázky - sněhulák, zimní krajina, čepice a rukavice
 (různá technika).


TŘI KRÁLOVÉ

-povídání o tom, jak jsme prožili Vánoce,
-"Můj nejmilejší dárek od Ježíška" (obrázek),
-povídání na téma "Cesta tří králů",
-"Putování za hvězdou" divadelní představení v MŠ,
-pohybová hra "Tři králové",
-"Jak to viděla kometa" cvičení s příběhem,
-skládání komety z různých materiálů,
-básnička "Koledníci",
-písnička "My tři králové",
-obrázek kometa x králové x koruna (různá technika).

PROSINEC 2022

VÁNOCE

-povídání na téma "Jak se připravuji na Vánoce",
-vánoční zvyky a tradice,
-básničky "Vánoční stromeček" a "Andílek",
-písničky "Rolničky, rolničky" a "Vánoce, Vánoce přicházejí",
-zpívání koled, rytmizace na Orffův instrumentář,
-pohybová hra "Anděl řekl",
-"Vánoční recept" - výroba přáníčka,
-vánoční ozdoba a sněžítko,
-"vánoční stromeček" a ohňostroj (obrázky),
-13. 12. výukový program LEGO Vánoční expres,
-15. 12. preventivní program HZS JMK,
-15. 12. vánoční dílničky,
-21. 12. koledy a vánoční příběh v kostele sv. Jiljí


TÝDEN DĚTSKÝCH PŘÁNÍ

-povídání na téma "Co si přeju",
-prstohrátky "Vločky", stříhání vloček,
-písnička "Můj milý Ježíšku",
-obrázek "letící andílek",
-adventní věneček (různá technika),
-pohybová hra "Vánoční věneček",
-povídání o perníku, pečení a zdobení perníčků,
-výroba papírového řetězu na stromeček,
-dopis Ježíškovi.


ADVENT A MIKULÁŠ

-povídání o mikulášské tradici,
-mikulášské přiznání,
-2. 12. mikulášská nadílka v MŠ,
-"Byla jedna Káča" - písnička a taneček,
-básnička "Mikuláš",
-čertovská školka (jak to mají čerti v pekle),
-čertovská honička,
-čertovský kotlík (společná práce),
-Mikuláš, anděl a čert (různá technika),
-adventní kalendář (výroba obálky).


LISTOPAD 2022

BACILY

-povídání na téma zdraví a nemoc,
-povídání o mytí rukou, pokus s bacily (pepř a mýdlo),
-písnička "Umyj nás", 
-obrázek bacila (různá technika),
-povídání o ústní hygieně, zubní pokus (vejce, káva a Cola),
-"Bacil Emil a zubní kaz", písnička "Doktor Zub",
-obrázek zub (různá technika),
-"Bacil Emil a chřipka"- povídání o nemocech
 a o tom, jak jim předcházet,
-písnička s pohybem "Sanitka",
-třídění potravin na zdravé a nezdravé,
-obrázek hrneček s čajem (stříhání, lepení).


VĚDA

-návštěva centra VIDA!
-povídání o lvědě, laboratoři, vědcích, pokusech,
-pokusy s mlékem (kreslení mlékem, bojácné barvy),
-pokus "sopka".


SVATÝ MARTIN

-povídání na téma "Příchod zimy a sv. Martin",
-"Zvuky zimy" - říkanka a sluchová hra s Orffovými nástroji,
-pohybová hra "Meluzína",
-dramatizace příběhu o sv. Martinovi,
-povídání o pravidlech chování a pomoci druhým,
-"Svatomartinská tradice" - pečení martinských rohlíčků,
-pohybová hra "Koník",
-výroba koníka x husy (různá technika).


PODZIM

-povídání o podzimu a "dušičkách",
-písnička "Světýlko pro dušičky",
-pohybová hra "Strašidla",
-výroba lucerničky a podzimního věnečku,
-lampionový průvod.

ŘÍJEN 2022

HALLOWEEN

-povídání o Halloweenu
 (kde, kdy, jak a proč se slaví, historie svátku),
-povídání o symbolech Halloweenu,
-písnička "Pět malých dýní"
 (pohybové ztvárnění, poslech v angličtině),
-pohybová hra "Dýně",
-povídání o Halloweenských maskách,
-pohybová hra "Čarodějnice",
-poslech skladby "Pavoučí menuet",
 pohybové ztvárnění v různých emocích 
-výroba bubáka, mumie, upíra, dýně,...
 z roliček od toaletního papíru x papírových talířků
 (různá technika)


LESNÍ ZVÍŘATA

-povídání na téma "Les a lesní zvířata"
 (co je to les, co v něm roste, kdo v něm žije),
-návštěva obory Holedná
 plnění úkolů na téma les a lesní zvířata,
-"Muchomůrka" -písnička s pohybem,
-povídání na téma "Co jsem viděl v oboře", 
 třízení zvířat do skupin,
-povídání o veverce, taneček "Veverka Čiperka",
-povídání o ježkovi, pohybová hra "Ježek",
-výroba lesního zvířete z papírových talířků
 (různá technika)


OVOCE A ZELENINA

-povídání o ovoci,
-barvy a tvary ovoce,
-pokus (barvení citrónu, reakce soda a citronová šťáva),
-básničky a písničky na téma ovoce
 (Koulelo se, koulelo - Foukej, foukej, větříčku - Vezmi žlutou tužku...),
-obrázky inspirované ovocem
 jablečný panáček, ovocný strom, zavařenina,...

-povídání o zelenině
 (pojmenování, 1. písmeno, počet slebik),
-pokusy se zeleninou (klíčení brambory, barvení listů salátu),
-"Šel zahradník do zahrady" písnička s pohybem, dramatizace,
 třízení zeleniny podle toho, kde roste (pod a nad),
-pohybová hra "Zloděj mrkviček", výroba mrkvovo-jablečného salátu,
-"Brambora" básnička s pohybem, výroba bramboráků,
-bramborová a mrkvová tiskátka, obrázek mrkve (různá technika),
 "Panáček bramboráček" (stříhání a lepení)

ZÁŘÍ 2022

BABÍ, DĚDO, MÁME VÁS RÁDI

-povídání o rodině a rodinných vztazích,
-pohádka "Na návštěvě u babičky",
-povídání o tom, jak můžeme pomáhat nejen seniorům,
-"Měla babka čtyři jabka" (rytmizace, taneček),
-obrázky rodiny, babičky a dědečka (různá technika),
-výroba přání pro prarodiče,
-divadlo v MŠ - hudební pohádka "Perníková chaloupka".


EMOCE

-povídání o emocích a o tom, jak se projevují, 
-pohádka "O černé ovečce",
-písnička "Když máš radost".
-"Veselé a smutné barvy" aneb obrázky emocí.


VYTVÁŘÍME TŘÍDNÍ PRAVIDLA 

-povídání o tom, proč jsou potřeba pravidla,
-sestavování a vizualizace třídních pravidel,
-"Co děláme ve školce?" -
 seznámení s centry aktivit (koutky).


POZNÁVÁME NOVÉ KAMARÁDY

-seznámení s novými kamarády a s prostorami MŠ,
-seznamovací hry (děti, značky).

ČERVEN 2022

OBLÍBENÉ POHÁDKY

-povídání o oblíbených pohádkách,
-poznej pohádku podle indicií,
-Fr. Hrubín 2 x 7 pohádek,
-zpěv písniček "Červená Karkulka - Uhlíř, Svěrák",
-výroba papírových loutek (Karkulka, Perníková chalpupka,...),
-perníková chaloupka (skládání z papíru),
-výroba vlastní pohádkové knížky a záložky do knížky.
-básnička "Princeznička na bále"
-výroba korun a klenotů pro prince a princezny,


VODNÍ SVĚT

-povídání o vodní říši,
-poznávání vodních živočichů podle obrázků,
-poslech "zpěvu velryb",
-pohybová hra "Máma mi dala korunu",
-písničky "Tři citrónky" a "Rybička maličká", 
-výroba chobotnice a rybičky (různá technika),
-moře a loďka (zapouštění barev, skládání).


MÁME RÁDI ZVÍŘATA

-zvířata a jejich třízení do skupin,
-písnička "Máme rádi zvířata", povídání o exotických zvířatech,
-obrázek "Vycházka do ZOO" (razítka, dokreslení),
-písnička "Pět minut v Africe" (artikulace, rytmizace),
-pohybová hra "Chodí šimpanz" (opičení),
-pohybová hra "Procházka džunglí" (rytmický pohyb),
-poslech zvuků zvířat (sluchové rozlišení),
-"Grónská písnička" (artikulace, pohybové vyjádření),
-povídání na téma "Ochrana přírody a života v ní",
 lovení odpadků z "moře", sázení "stromů",
-obrázek exotického zvířete (různá technika),
 dalekohled (stříhání, lepení),
-výlet do Kovozoo. 


VESMÍR

-"Pohyb vesmírných těles" - pohybové hry s padákem,
-písnička "Volám tě, sluníčko",
-výroba obrázku planety x Slunce (různá technika),
-písnička "Hvězdičky, doboru noc"
-výroba obrázku noční oblohy s hvězdami (stříhání, lepení),
-výroba rakety (vybarvování, stříhání, lepení) a létajícího talíře,
-hry "Všechno lítá", "Najdi, co je kulaté",
-Mobilní planetárium v MŠ.

KVĚTEN 2022

ZEMĚ

-"Jak to celé začalo" cvičení s padákem o vzniku Vesmíru,
-"Na počátku byl oheň" - povídání o vzniku kontinentů,
 názvy, tvary, umístění na mapě, pokus "sopka",
-obrázek sopka (kreslení výbušnými barvami),
-"Neviditelný vzduch" - povídání o vzduchu, pokusy,
-obrázek kreslený foukáním tuže,
-"Bez vody není život"-povídání o vodě a (nejen) zemi,
 kterou zavlažuie,
-"V pravěku" písnička s pohybem, povídání o vývoji života na zemi,
-výroba dinosaura (různá technika)


DĚTI CELÉHO SVĚTA

-"Kdo žije na zemi"-povídání o lidech jiných národností,
-"Jak žijí černoši"-povídání o Africe a jejích obyvatelích,
-černošské malování obličeje, bubnování, 
-písnička 10 malých černoušků,
-"Jak žijí indiáni"-povídání,
-výroba teepee a čelenky z papíru, 
-písnička "Indiánská ukolébavka",
-"Jak se žije na severu" - povídání o Eskymácích,
-výroba iglů, "Grónská písnička"


DOMÁCÍ ZVÍŘATA

-povídání na téma "Domácí zvířata"
 a jejich třídění do skupin podle různých kritérií,
-"Ví se o slepici" povídání o kuru domácím,
-pokusy s vejci,
-kuře x slepice (různá technika),
-"Hajho husy ze pšenice" - písnička s pohybem,
-husa x kachna (různá technika),
-"A ta kráva mléko dává" - dojení "mléka"
a výroba másla,
-písnička "Krávy, krávy" - zvuky zvířat,
-kráva (různá technika).

-domácí zvířata a mazlíčci,
-dětské písně o zvířatech
"Skákal pes", Kočka leze dírou", "Pásla ovečky",...
-pes, kočka ovečka (různá technika),
-návštěva ekofarmy Jalový dvůr.

DUBEN 2022

REJ ČARODĚJNIC

-povídání na téma "Čarodějnice" (seznámení s tradicí), 
-prstohrátky "Ježibaby" (hraní si s emocemi),
-písnička s pohybem "Pět ježibab"
aneb jak vypadá a na čem létá ježibaba,
-obrázek čarodějnice (různá technika),
-pavouk, netopýr a kočka (různá technika),
-básnička "Zaklínadlo baby Jagy" aneb kouzelná slůvka,
 čarodějný kotlík (pokus) a kouzlení s barvami,
-čarodějné pohybové hry,
-rej čarodějnic s divadlem Kejkle.


MOJE MÉSTO

-povídání o naší zemi, o městě Brně (místa, významné stavby,...),
-"Postavíme domeček" říkanka s pohybem,
-"Byl jeden domeček" prstohrátky,
-stavba domečků z různých materiálů,
-obrázek domeček (různá technika)


VELIKONOCE

-povídání na téma "Velikonoce, svátky jara"
(význam tradice, symboly Velikonoc),
-povídání o mláďátkách (jména, zvuky, slabiky, 1.písmeno,...),
-písnička s pohybem "Chodí kvočna po dvoře"
(artikulace, rytmizace, dramatické ztvárnění),
-obrázek kuřátka x ovečky (různá technika),
-"Červené pondělí" - povídání o koledování,
-básnička "Hody, hody",
-koleda "Ben, ben, ben" (rytmizace na Orffův instrumentář),
-kraslice (různá technika),
-písnička "Velikonoční zajíček" (barvy, domýšlení dalších slok),
-obrázek zajíček (různá technika).


KAMARÁDÍM S BROUČKY

-povídání o hmyzu (význam, čím se živí, kdy přebývá),
-říkanka "Seděla beruška",
-písnička "Beruška",
-hra "Všechno lítá",
-obrázek beruška (různá technika),
-obrázek vosa x včelka (různá technika)

BŘEZEN 2022

POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO

-povídání o lidském těle (části těla a co se skrývá uvnitř),
-pohybový systém (z čeho se skládá, k čemu slouží),
-zdravotní cvičení pro správné držení těla,
-prstohrátky "Paleček a kamarádi", mimické cvičení,
-výroba obrázku kostry a RTG ruky (různá technika)",
-oběhová a dýchací soustava (k čemu slouží),
-pohybová hra "Krvinky",
-výroba obrázku srdce a plic (foukání tuše, lepení),
-nervová soustava a smysly (jak dungují a k čemu slouží),
-výroba obrázku mozku (různá technika),
-trávicí a vylučovací soustava (jak funguje a k čemu slouží - pokus),
-písničky s pohybem "Hlava, ramena", "Otec Abrahám",
-výukový program v MŠ "Buďme kamarádi" (život s handicapem),
-badatelský koutek - pokus s kostí, mechanická ruka, 
modely páteře, srdce a plic.


DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

-povídání o dopravních prostředcích (co jsou a k čemu slouží),
-pohybová hra "Na auta",
-hra na dopravním koberci (dopravní situace, pravidla),
-poznávání dopravních značek,
-písničky s tématem dopravních prostředků,
-výroba obrázků různých dopravních prostředků, semaforu. 


JARO

-povídání na téma "Příchod jara",
-vítání jara v lidové tradici (výroba a vynášení Moreny),
-písnička s pohybem "Přišlo jaro do vsi",
-jarní rozcvička (cvičení s básničkou) a pozdrav slunci (Lali jóga),
-"Jarní pohádka" aneb hledáme klíče k jaru,
-poznávání jarních květin (1.písmeno, počet slabik, barvy,...),
-"Pohádka v úlu" - povídání o včelkách,
-pohybová hra "Včelky",
-výroba obrázku sněženky (různá technika),
-výroba figurky včelky x motýla (různá technika),
-výroba obrázku rozkvetlé větvičky (různá technika).

ÚNOR 2022

POVOLÁNÍ

-povídání na téma "Povolání",
-hrajeme si na povolání
*kominík (stavba komína, balanční cvičení),
     obrázek x figurka kominíka (různá technika),
*pekař (pečení pizzy, výroba kuchařské čepice),
*elektrikář (pohybová hra s padákem),
     zapojování obvodů, obrázek žárovky (různá technika),
*švadlena (návrh a výroba zástěrky z papíru)
     nácvik zapínání knoflíků, zipů, provlékání,
*kadeřnice (výroba účesu),
*hasič (pohybová hra - hašení ohně),
      výroba obrázku "Pozor, hoří!" (různá technika),
*záchranář (obvazování zraněných)
      písnička s pohybem "Sanitka",
      výroba lékařského kufříku x pláště,
*policista (kimovka - "Kdo je pachatel?"),
      výroba policejního odznaku, čepice, pout.
    

MASOPUST - KARNEVAL

-povídání o masopustu (význam tradice, doba konání),
-"Masopustní příběh" se zpěvem a tancem, společná výroba medvěda,
-"Stará bába jede" písnička s pohybem,
-"Masopustní dobroty" - výroba jelit a koláčů (plnění, lepení přírodnin),
-pohybová hra "Karneval v Benátkách" (sluchové rozlišení, reakce pohybem), 
-výroba karnevalových škrabošek (různá technika),
-pohybová hra "Karneval v Riu" (zrcadlení, štronzo),
-karneval v prostorách MŠ s tancem a soutěžemi.


HUDEBNÍ NÁSTROJE

-povídání o zvuku a tónech (rozdíly, vlastnosti, sluchové rozlišení),
-"Hudební abeceda, aneb noty nejsou žádná věda" - povídání o notách,
-notová osnova, houslový klíč (grafomotorické cvičení),
-pohybová hra "Najdi stejnou notu",
-"Já jsem muzikant" - sluchové poznávání hudebních nástrojů,
-zpěv písní s doprovodem nástrojů, rytmizace na Orffův instrumentář,
-pohybová hra "Pochodují vojáci",
-obrázek vybraného hudebního nástroje (různá technika),
-výroba hudebního nástroje (různá technika).

Leden 2022

ZIMNÍ SPORTY

-povídání o historii OH, jejich novodobé tradici a symbolech,
-zahajovací ceremoniál (dramatizace),
-výroba olympijské pochodně a vlajky (různá technika),
-povídání o vybraných zimních sportech,
-pohybové hry na téma vybraných zimních sportů
 (krasobruslení, hokej, curling, boby),
-výroba brusle na krasobruslení x hokej.


ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

-povídání o zvířátkách a o tom, jak přežívají zimu
 (zimní spánek, odlet do teplých krajin, přezimování),
-písničky "Huboval vrabčák na zimu" a "Bude zima, bude mráz",
-obrázek ptačího krmítka (kombinovaná technika),
-výroba ptáčků a krmítek z roliček od WC papíru,
-hlava medvěda (krepový papír lepení),
-stopy zvířátek (klasická a bramborová razítka).


HRAJEME SI CELÝ ROK - ZIMA

-"Paní zima" - výroba "maskota" (společná práce dětí),
- povídání o zimě (měsíce v roce, změny v přírodě, zimní činnosti a sporty),
-"Kde se bere sníh a led? - pokusy s ledem (a sněhem pokud napadne),
-"Vločka padá na zem" - hra s padákem,
-dětské písně o sněhu a zimě, kreslení sněhuláků,
-Jaké je v zimě počasí?" - pohybová hra "Honili se dva mrazíci",
-obrázek "Zimní okno" a "Zimní krajina",
-"Z čeho se dělá čepice?" - povídání o vlně,
-výroba čepice s bambulí a rukavic. 


ZDRAVÍ, aneb KDYŽ LIDSKÉ SMYSLY ONEMOCNÍ

-povídání o lidských smyslech a o tom, jaké to je být nevidomý, neslyšící,...
-poznávání kamaráda hmatem, hmatový pytlík,
-chůze prostorem po sluchu, výroba brýlí,
-čichový kvíz (poznávání koření se zavázanýma očima),
-povídání o důležitosti hygieny,
-výroba bacilů a vitamínů z plastelíny, kreslení bacilů,
-"Co je zdravé a co ne" povídání o výživě, výživová pyramida.


Tak jsme se konečně dočkali vánoční nadílky!
Pod stromečkem na nás čekala pořádná hromada dárků,
při jejichž rozbalování se průběžně ozývaly nadšené výkřiky dětí.

S velkou vděčností děkujeme všem "Ježíškům" za krásné dárky,
které přinesly tuto spoustu (nejen) dětské radosti :)

Paní učitelky   

Alenka a Iva


PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA SE TŘEMI KRÁLI

-povídání na téma "Cesta tří králů" (hvězda, daleká cesta, dárky),
-zdravotní cvičení "Co viděla kometa",
-obrázek komety (grafomotorické cvičení), obrázek komety (tempera),
-"Jména (nejen) královská" (artikulační cvičení, 1.písmeno, počet slabik),
-stavba královských iniciál z různých materiálů,
-výroba královské koruny (stříhání, lepení, zdobení),
-"Tři králové" dramatizace příběhu se zpěvem písně "My tři králové",
-výroba postav králů. 

A možná přijde i Ježíšek ;)

Prosinec 2021

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

-povídání o Vánocích (narození Ježíška, betlémy, koledy, dárky),
-„Vánoční pohádka“ (poslech, zpěv, dramatizace),
-obrázek „Vánoční stromeček“,
-koledy (zpěv, rytmizace na Orffovy nástroje),

Čekání na Ježíška se nám díky karanténě poněkud protáhlo,
na jeho příchod do školky se tak budeme těšit po Novém roce :).

Všem Malíčkům i jejich rodičům přejeme krásné Vánoce,  
úspěšný vstup do roku 2022 a těšíme se na viděnou v lednu.


                                    Paní učitelky Alenka a Iva :)


VOŇAVÉ VÁNOCE

-povídání o vánočních přípravách (pečení cukroví, uklízení, zdobení bytu),
-povídání na téma „Vůně vánoc“, poznávání koření a ovoce čichem,
-„Jak se peče perník“ (perník a jeho historie), pečení a zdobení perníčků,
-povídání na téma „Vánoce u nás a ve světě“,
-píseň „Rolničky“ a vánoční koledy (rytmizace na Orffovy nástroje),
-výroba ozdob na stromeček (různá technika a materiál),
-zdobení stromečku a třídy


PŔICHÁZÍ K NÁM SV. MIKULÁŠ

-výroba třídního adventního kalendáře,
-povídání o sv. Mikuláši,
-„Mikulášská pohádka“ (poslech, dramatizace),
-masky Mikuláše, anděla a čerta,
-obrázek „Ušmudlaný čertík“ (uhel, křídy),
-figurka „andílek“ (lepení, stříhání, kreslení, zdobení),
-písničky a básničky k uvítání sv. Mikuláše,
-Mikulášská nadílka

Listopad 2021

ADVENTNÍ PŘÍPRAVY

-povídání o adventu (doba očekávání a přípravy na Vánoce)
 a adventním věnci a 
kalendáři (odměřování času do Vánoc),
-příběh „Čtyři adventní svíce“, výroba adventního věnce (různá technika),
-písnička „Světýlko“ (rytmizace, pohybové ztvárnění), pohybová hra světlo x tma,
-„Zimní počasí“ (pohybová hra s padákem), obrázek (voskovky, vodové barvy),
-písničky o sněhu („Sněží, sněží“, „Padá sníh“, „Postavil jsem sněhuláka“)


MILÝ JEŽÍŠKU, PŘEJI SI

-týden dětských přání,
-dopis Ježíškovi


PODZIM A PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA

-povídání o podzimu a příchodu zimy
(počasí a jeho proměny, „Kdo nám veze sníh?“),
-podzimní počasí (pohybová hra s padákem),
-obrázek „Deštivé počasí“(malování,kreslení, tupování temperami),
-legenda o sv. Martinovi (dramatizace, hra na tělo, význam pro dnešek),
-obrázek „Kůň svatého Martina (různá technika a materiály),
-„Píseň o sv. Martinovi“ (rytmizace, dramatické ztvárnění),
-obrázek „Svatomartinská husa (různá technika a materiály),
-povídání o svatomartinských tradicích (husa, svatomartinské víno, rohlíčky),
-pečení svatomartinských rohlíčků


PODZIM, DUŠIČKY, HALLOWEEN

-výroba obrázku ježka (různá technika a materiály),
-výroba ducha (stříhání lepení, kreslení),
-obrázek pavoučka v pavučině,
-výroba Halloweenských masek, zdobení dýní,
-písničky „Pět ježibab“ a „Pět malých dýní“ (rytmizace, pohybové ztvárnění)

Říjen 2021

OVOCE a ZELENINA
 
- poznávání různých druhů ovoce a zeleniny,
- pohádka "O jablíčku",
- dětské písně s pohybem (Měla babka čtyři jabka, Koulelo se koulelo),
- obrázky "Zavařenina" a "Ovocný strom" (různá technika a materiály),
- třídění ovoce a zeleniny,
- pokusy se zeleninou
  (klíčení, barvení pomocí zeleniny, poznávání zeleniny),
- obrázek "Zeleninový záhon" (různá technika),
- písnička Šel zahradník do zahrady
  (emoce vyjádřená pohybem, rytmizace, taneček se hrou na tělo),
- písnička Mrkev, petržel, ředkvičky, řepa
  (artikulace, rytmizace, doprovod hrou na tělo)
 
 
LESNÍ ZVÍŘATA
 
- výlet do obory Holedná,
- povídání o lese (druhy stromů, rostlin, co do lesa patří a co ne),
- povídání o zvířatech (první písmeno jména, počet slabik, počet nohou)
  o tom, kde žijí a čím se živí (býložravec, masožravec, všežravec),
- obrázek obory se zvířaty (různá technika s využitím přirodnin),
- písnička Běží liška k Táboru
  (pohybové ztvárnění zvířat, artikulační cvičení, rytmizace, origami liška),
- písnička Veverka Čiperka (pohybové hry, artikulace a rytmizace, taneček)

Září 2021

1. -3. týden - vytváření pravidel třídy, seznamování se s centry aktivit (koutky)
24.9. - vycházka do zámeckého parku (sběr přírodnin)
 
27. 9. - 1. 10. - "Babi, dědo, máme Vás rádi" 
- kreslení obrázků pro seniory

Červen 2021

EXOTICKÁ ZVÍŘATA

- skládání obrázků z dílů, skládání zvířatek podle číselné řady
- výroba masek exotických zvířat
- obkreslování a prokreslování zvířátek pomocí voskovek a kříd
- zpěv písní - Máme rádi zvířata, Pět minut v Africe

MOŘSKÝ SVĚT

- kresba korálového útesu vodovými barvami
- vyplňování mořských zvířat plastelínou
- vyhledávání v encyklopediích
- sklenice s pískem a vodou - pokus přílivu a odlivu
- prosvětlovací obrázek - co se skrývá pod mořem
- skládání lodí ve skupinách
- hra s padákem - jedeme k moři, potápíme se pro mořské zvířátko, hledání kamaráda se stejným zvířátkem, seřazování podle velikosti
- hledání mušlí v kinetickém písku


Červen 2021

EXOTICKÁ ZVÍŘATA

- skládání obrázků z dílů, skládání zvířatek podle číselné řady
- výroba masek exotických zvířat
- obkreslování a prokreslování zvířátek pomocí voskovek a kříd
- zpěv písní - Máme rádi zvířata, Pět minut v Africe

MOŘSKÝ SVĚT

- kresba korálového útesu vodovými barvami
- vyplňování mořských zvířat plastelínou
- vyhledávání v encyklopediích
- sklenice s pískem a vodou - pokus přílivu a odlivu
- prosvětlovací obrázek - co se skrývá pod mořem
- skládání lodí ve skupinách
- hra s padákem - jedeme k moři, potápíme se pro mořské zvířátko, hledání kamaráda se stejným zvířátkem, seřazování podle velikosti
- hledání mušlí v kinetickém písku


Květen 2021

MOJE MAMINKA
 
- výroba přáníček a malování hrnečků pro maminky
- povídání o maminkách - jak vypadá, kde pracuje, co dělá doma a koho se stará
- básnička pro maminku k svátku

VESMÍR

- obtiskování alobalu namočeného v barvě - výroba měsíce
- malování planet
- výroba sešitu o sluneční soustavě - dohledávání v encyklopediích, jak která planeta vypadá, dokreslování
- stavba raket z velkých kostek
- povídání o vesmíru, co potřebuje kosmonaut, co mají společného všechny planety sluneční soustavy
- hra na rakety ve vesmíru

DINOSAUŘI

- obtiskování rukou a dokreslování tuší do tvaru dinosaurů
- výroba masek
- pomocí razítek a dokreslování vyrábění světa dinosaurů
- přiřazování částí dinosaurů k sobě, puzzle s dinosaury, přiřazování stínů 
- vyhledávání v encyklopediích o dinosaurech a společná diskuze o tom, jak žili
- stavba dinoparku z kostek
- písnička s hudebním doprovodem V pravěku

INDIÁNI

- výroba lapačů snů
- pexeso s lidmi z celého světa - hádání a dohledávání na globuse, odkud asi mohou být
- stavba týpí z velkých kostek
- povídání o lidech světa, jsou všichni stejní, co mají všichni lidé společného, jak lidé na různých kontinentech žijí
- hra na indiány s barevnými pery - hledání dvojic, najdi kamaráda se stejnou barvou pera, s jinou barvou pera
- hra na tichou poštu

Duben 2021

Domácí zvířata 
- obtiskování rukou a nohou do tvaru pejska a kočičky
- společná stavba statku z velkých stavebnic
- vyhledávání domácích zvířat v knihách - hledání společných znaků
- krmení pejska pomocí pinzety - rozvoj jemné motoriky
- četba pohádky o O Kohoutkovi - povídání o příběhu, jaký byl
- hledání zvířat začínajích na stejnou hlásku jako jméno dětí

Dopravní prostředky
- stavba autodráhy
- výstavba garáží
- sestavování autíček z dílů, přiřazování stínů
- společná výroba mapy - dotiskování dopravních prostředků, dokreslování detailů
- skládání parníku z papíru
- hra na auta

Čarodějnice
- čarodějnický rej
- stavba čarodějnické chýše
- obtiskování dlaní do tvaru pavouků, dokreslování pavučin tuží 
- provlékávání papírových talířů - výroba pavučin
- hledání trojic duchů - rozvoj matematických představ
- pohádka O Perníkové chaloupce
- společné kouzlení - přidávám do kotle.., aby...

Únor 2021

Masopust
- tvorba masek a balonků k výzdobě třídy
- dramatizace pohádky O třech medvědech 
- básničky: Brum brum brum, medvěd staví dům, Chodí medvěd po zahradě

Hudební nástroje
- Karneval
- písničky: Já jsem muzikant, hra na hudební nástroje
- skládání harmoniky z papíru
- kresba tuží - zážitky z karnevalu
- hra na kukačku

Povolání 
- společná výroba velkého domu - hra na zedníky, obtiskování cihel
- výroba komínů z krepopvého papíru
- vyhledávání v knihách s tématikou povolání - ve dvojicích vyhledávání detailů (najdi komín...)
- stavba domů z velkých kostek
- hašení "požáru" pomocí rozprašovače

Leden 2021

4.1. - 8.1. Tři králové

výroba královské koruny pomocí různých technik
hra na Tři krále - posílání míčků do betléma, foukání korálků
dramatizace příběhu o Třech králích
zpěv písně My tři králové

11.1. - 29.1. Zima (zimní sporty, zvířátka v zimě)

výroba sněhuláka různými technikami (obtiskování, vytrhávání papíru, dokreslování tuší)
pozorování sněhu a jeho změn skupenství
hra na paní zimu (kdo se schovává pod prostěradlem)
zpěv písní Padá sníh, Kuli kulila, Zajíček v své jamce
společná stavba saní z velkých kostech a stavebnic
dramatizace pohádky Jak včelička zachránila zajíčka
poslech a přiřazování zvířecích zvuků
překážková dráha

Prosinec 2020

30.11. - 4.12. Čerti a čertidla

skládání čertů z papíru, výroba masek
poslech mikulášských pohádek
návštěva čerta, Mikuláše a anděla ve školce
zpěv písně Čertíku bertíku


7.12. - 22.12. Advent a vánoce

společná malba vánočního stromečku
výroba vánočních přání, baněk z papíru, betléma
poslech vánočních koled
pozorování struktury větviček přes lupu
pletení vánoček z vlny
povídání o tradicích 
zpěv písní Stojí vrba košata, sněží sněží 
pečení a zdobení perníčků

Listopad 2020

2.11.-6.11. Dušičky a halloween

výroba halloweenských masek, duchů, dýní a netopýrů
zpět písní Máme doma strašidlo, Strašidýlko Emílek
pozorování přes lupu semínek dýní, slunečnice a čočky...


9.11.-13.11. Sv. Martin

Výroba koní různými technikami
Pečení svatomartinských rohlíčků
zpěv písní Já mám koně, vraný koně, Kalamajka mik mik mik

16.11.-28.11. Lesní zvířátka

stavění domečků z nejrůznějších materiálů pro zvířátka
zpěv písní Beží liška, Starý medvěd, Chodí medvěd po zahradě, Na tý louce zelený
divadlo Boudo, budko (dramatizace v maskách)

Říjen 2020

5.10. - 9.10.  Ovoce a zelenina

zpěv písní (šel zahradník do zahrady, koulelo se koulelo..)
tancování mazurky (měla babka)
výroba ovocného stromy pomocí prstových barev (společná práce)
třídění ovoce a zeleniny

12.10. - 30.10. Podzim

zpěv písní s podzimní tématikou (prší, prší, ježku náš, jak se máš...)
skládání velikého dubu (společná práce)
výroba ježků, draků, listů
obtiskování listů
pozorování podzimní přírody a využití přírodnin

Září 2020

8.9.2020 16:00      třídní schůzky
17.9.2020              hudební pohádka "Zvířátka a loupežníci"

Červen

2. 6. - Den dětí 
16. 6. - Pasování předškoláků

Únor

3. 2. - Planetárium
13. 2. - Karneval v MŠ
26. 2. - plavání 

Leden

8. 1. - Tříkrálová pohádka
24. 1. - Čarování se zvířátky

Prosinec

4. 12. - Barevný svět (Drumbeny)
5. 12. - Mikuláš ve školce
12. 12. - Vánoční posezení
17. 12. - Divadélko Květinka - "Vánoční příběh"
19. 12. - návštěva líšeňského kostela

Listopad

6. 11. - Lampionový průvod 
7. 11. - výlet do divadla Radost na pohádku "Pojďte pane, budeme si hrát"
14. 11. - divadlo Koráb - "Jak rytíř s rýmou zatočil"
20. 11. - výukový program "Stromy, stromky, stromečky"

Říjen

23.10. - "Cifík" - ukázka výcviku psa

Září

10. 9. - třídní schůzky
12. 9. - hudební pohádka "O Smolíčkovi"
17. 9. - "Zpívání o podzimu"

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign