logotyp

Plán akcí

ÚNOR

téma:
HÁDÁME, KDO SE SKRÝVÁ ZA KARNEVALOVOU MASKOU
12. - 16.2. 2024

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- v pondělí jsme si povídali a seznámili se s tématem, které nás bude provázet po celý týden
- děti měly za úkol namalovat myšlenkovou mapu a symbol na dané téma
- s dětmi jsme si povídali o tom, co to vlastně KARNEVAL JE, co se vše na tento svátek dělá apod...
- s dětmi jsme se naučili písničku "TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ"
- ve středu nás čekal velký soutěžící den plný skupinkových her a zábavy
např.  tanec Macarena, hra s míčky na hudbu, namotávání bombonu na ruličku, opičí dráha apod.
- s dětmi jsme se také naučili básničku s pohybem "KARNEVAL"
- v pátek jsme si společne udělali hodnocení celého týdne

16.2. jsme si udělali VELKÝ KARNEVALOVÝ DEN V MASKÁCH plný her a zábavy 

ÚNOR

téma:
POZNÁVÁME POHÁDKY
5. - 9-2. 2024

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- v pondělí jsme se společně seznámili s tématém, které nás provázelo po celý týden
- děti měli za úkol namalovat myšlenkovou mapu a symbol
- s dětmi jsme si zahráli pohybovou hru, kde hledali pohádkové dvojice a také jsmes i o dané pohádce povídali => jaký má příběh, kdo se tam vyskytuje apod...
- zahráli jsme si hru "KUKAČKO ZAKUKEJ"
- s dětmi jsme si zkusili zahrát divadlo a to na pohádku "O SMOLÍČKOVI"
- v pátek jsme si s dětmi udělali celkové hodnocení celého týdne

ÚNOR

téma:
POZNÁVÁME KRÁSY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
29.1. - 2.2. 2024

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- v pondělí jsme si udělali kruh, kde jsme si povídali o tom, co jsme dělali o víkendu, co se nám libilo nebo nelíbilo
- následně jsme se seznámili s tématem, které nás celý týden provázelo-
- děti namalovaly myšlenkovou mapu a symbol na dané téma
- děti ve skupince vytvořily z vršků jeden hudební nástroj, který vybraly "kytara"
- společně vyráběly jeden velký hudební nástroj a to "trumpetu" => vymalovaly ji pomocí svých dlaní a prstíků
- společně jsme si zazpívali písničku "JÁ JSEM MUZIKANT" s klavírním doprovodem
- zahráli jsme si také hru, kdy děti nejvíce zapojily svoje ouška => pohybovali se na koberci podle rytmizace na buben - pohybovali se podle rychlosti bubnování. Když buben přestal, tak se museli stát sochou
- v pátek nás čekalo celkového hodnocení celého týdne

LEDEN

téma:
ZAJÍMÁ NÁS, CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
22. - 26.1. 2024

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- v pondělí jsme se společně seznámili s tématem, které nás porvádělo po celý týden
- děti namalovaly myšlenkovou mapu a symbol
- v úterý nás čekala přednáška o ŠTĚBETÁNÍ PTÁČKŮ => povídali si o tom, jací ptáčkové odlétají do teplých krajin, jak daní ptáčkové zpívají, jak jsou zbarveni, co jedí, také si vyrobili domeček pro ptáčky se zrníčky
- opakovali jsme písničku "BUDE ZIMA BUDE MRÁZ" s menším tanečkem
- přiřazovali jsme stopy zvířátek
- v pátek nás čekalo celkové hodnocení celého týdne

LEDEN

téma:
ZKOUŠÍME SI ZIMNÍ SPORTY 
15. - 19.1. 2024

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- v ponděli jsme si společně udělali kruh, ve kterém jsme si povídali o tématu, který nás bude provázet po celý týden
- namalovali jsme si myšlenkovou mapu, co vše bychom chtěli v tomto týdnu udělat či si zkusit
- s dětmi jsme si zahráli PANTOMIMU, kde děti hádaly dané sporty, které někdo předváděl
- ve středu nás čekala velká OLYMPIÁDA, kde jsem s pomocí lyží projeli slalom, házeli na terč a běželi do cíle => poté jsme si rozdali diplom
- také jsme si zkusili střelbu na branku jako hokejisti 
- ve třídě jsme si společně zabobovali
- v pátek nás čekala poslední olympijská hra a to skok na lyžích a také celkové hodnocení celého týdne 

LEDEN

téma:
POZNÁVÁME KRÁSY ZIMNÍ PŘÍRODY
8. - 12.1. 2024

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- v pondělí jsme se společně seznámili s tématem a každý namaloval symbol k danému týdnu
- zahráli jsme si pohybovou hru ve skupinkách: jednalo se o hledání stejné vločky na koberci
- společně jsme se učili písničku "BUDE ZIMA BUDE MRÁZ" s klavírním doprovodem
- dále si každý vyrobil svoji vlastní sněhovou kouli, se kterou sii společně zahráli hru "koulovaná"
- v pátek nás čekalo celkové hodnocení celého týdne

LEDEN

téma:
UČÍME SE O LEGENDĚ TŘÍ KRÁLŮ
2. - 5.1. 2023

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- společně jsme se seznámili s tématem a každý namaloval symbol daného tématu
- také jsme si povídali o tom, jak trávili Vánoce, co vše dostali, kde byli apod.
- zahráli jsme si skupinkovou pohybovou hru se svíčkami 
. přečetli jsme si legendu o Třech králech (jejich jména, jaké nesli dary...)
- celý týden jsme zakončili pátečním hodnocením celého týdne

PODZIM

téma:
ODPOČÍTÁVÁME DNY DO VÁNOC!
18. - 22.12. 2023

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- oživili jsme si téma Vánoce, povídali jsme si o ZVYKÁCH, čím jsou Vánoce charakterizované 
- upekli jsme si perníčky, zpev koled s klavírem
-zpívání koled v kostele
- vyrábění dekorace => pomeranč a hřebíček
 v pátek
 jsme si zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili

18.12 2023 k nám do školky zavítalo DIVADLO, které nám zahrálo vánoční pohádku 
v úterý 19.12. 2023 jsme si rozbalili dárečky od našich Ježíšků
ve středu 20.12. 2023 jsme byli zpívat koledy v kostelíčku, kde jsme se podívali i na malinkatý krásný Betlém

PROSINEC

téma:
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
11. - 15.12. 2023

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- seznámili jsme se s tématem + malování symbolu, kresba myšlenkové mapy
- zahráli jsme si skupinkovou hru "NAJDI STEJNOU RUKAVICI"
- učili jsme se básničku o Sněhulákovi => koulovačka ze zmačkaných papírů
- s dětmi jsme si udělali jednoduchou pohybovou kativitu,která byla spojena s výrobou vánočního řetězu
 v pátek 
jsme si zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili

13.12. 2023 se u nás pořádaly dílničky s rodiči

PROSINEC

téma:
NAMÝŠLÍME SI DEN PODLE NAŠICH PŘEDSTAV
4. - 8.12. 2023

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- seznámeni s tématem na celý týden + namyšlení nápadů, co dělat po celý týden+ malování symbolu
- děti vyráběly vlastní koutky (matematicko-logický k., výtvarný, grafomotorický a jemnomotorický k.)
- děti si naplánovaly PYŽÁMKOVÝ DEN, který jsme si ve středu udělali
- ve čtvrtek jsme si s dětmi udělaly POHÁDKOVÝ DEN
 - v pátek
 jsme si upekly PERNÍČKOVÉ SUŠENKY, zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili

LISTOPAD

téma:
UŽ NÁM CHODÍ ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL
27. - 1.12. 2023

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- v úterý jsme se seznámili s tématem a malovali symbol
- učili jsme se pohybovou hru s hádankami
- sbírání dobrot do mikulášského pytle ve skupinkách
 v pátek 
jsme si zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili

LISTOPAD

téma:
UČÍME SE O BACILECH
   20. - 24.11. 2023

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- v pondělí jsme se seznámili s tématem, ukázali si charakteristické znaky + malování symbolu
- povídali jsme si o bacilech, nemocech, diagnostika, vitamíny => shlédnutí videa CO JEDÍ BACILY!
- seznámeni se s jednotlivými nemocemi, jejich charakteristika, diagnostika, kde je najdeme a jak na ně přijdeme
- přiřazení jednotlivých bacilů na tělo chlapečka podle toho, o jakou nemoc se jedná
 - v pátek
 jsme si zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili
    

LISTOPAD

téma:
OBJEVUJEME KRÁSU VIDY, VĚDY A POKUSŮ
13. - 17.11

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

-  seznámení s tématem + vyrobení sopky + malování symbolu na dané téma
- ukázka pokusu SOPKY Z PLASTELÍNY

Ve středu jsme navštívili VIDA CENTRUM, kde jsme prošli a vyzkoušeloi několik rúzných pokusů.
Následný den jsme malovali zážitky z VIDA CENTRA.
 ve čtvrtek jsme si zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili

LISTOPAD

téma:
POZNÁVÁME PŘÉBĚH SV. MARTINA
6. - 10. 11

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

                                              Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
-s dětmi jsme si společně řekli, kdo to vlastně byl sv. Martin, co k nám přináší, na čem k nám jezdí, co se peče, vaří a pije na tento svátek a plno dalšího + děti malovaly symbol na toto téma
- přečetli jsme si příběh o sv. Martinovi, proč se mu tak říká, proč se peče svatomartinský husa
- děti si vyrábělu bílého koně, husu, meč, plášť...
- zatancovali jsme si na židličkách na píseň "Comedian", celkový tanec vyplýval z legendy o sv. Martinovi
- upekli jsme si společně svatomartinské rohlíčky. Děti si mohly vybrat, jestli si rohlíčky naplní oříškovou nebo makovou náplní
- v pátek jsme si zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili

ŘÍJEN

téma:
MÁME RÁDI PODZIM!
                                                                                   30. - 3.11. 

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod...

                                                    Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- společně jsme se seznámili s tématem +  děti namalovaly symbol k danému tématu, který ho podle nich nejvíce charakterizuje
- vyjmenovávali jsme si charakteristické znaky podzimu + cvičení jako podzimový strom (koruna se házela ze strany a stranu                                                                                                                                                                              atd..)
- zahráli jsme si postřehovou hru, kdy děti měly za úkol si zapamatovat co nejvíce podzimových obrázků, které byly na ježkovi. Po nějaké chvilce děti měly za úkol najít nejvíce obrázků, které si zapamatovaly a nakonec je na ježka umístit
- zopakovali jsme si roční období, měsíce, charakteristické znaky jednotlivých ročních období
- v pátek jsme si s dětmi zopakovali celý týden a na závěr celý týden zhodnotili 

ŘÍJEN

ŘÍJEN
téma:
STRAŠIDEL SE NEBOJÍME!
                                                                                    23. - 27. 10

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- seznámili jsme se společně s tématem, zvyky + malování symbolu
- společné malování (duchů, dýně, pavouků) na dýni obtisknutím palce
- týmové hry (slalom s míčkem na lžíci, poskládání obrázku, postřehovka)
- mini diskotéka ve třídě, zpívání písniček

2.11. Nás cěkal LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD se strašidelnou stezkou plnou úkolů a na úplný konec dne nás čekala velká odměna ve stylu diskotéky a mlsání


ŘÍJEN

téma:
ZAJÍMÁ NÁS, CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V LESE
                                                                                   16. - 20. 10. 

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

                                                          Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- seznámili jsme se společně s tématem ě kreslení symbolu k danému tématu
- vyrábění sovy, ježečka, lišky apod...
- sbírání hub do košíku ve skupině
-zpívání písničky "DÉŠŤ"
- zhudebnění písničky "DÉŠŤ" s hudebními nástroji 
- v pátek jsme s dětmi spoléčně zhodnotili celý týden


ŘÍJEN

ŘÍJEN
téma:
POZNÁVÁME ZELENINU
9. - 13.10 

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

                                                      Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:

- seznámili jsme se společně s tématem + malování symbolu
- malování zeleninky pomocí temperových barev v půdě a na půdě, zeleninka v zavařovačce...
- děti ve skupinkách rozdělily špatné a zdravé suroviny k daným zoubkům (zub zamračený s kazem, zub usměvavý )
=> povídali jsme si o kazech, proč bychom si měli čistit zuby, čtení v knize o kazech, čištění...
- přiřazení zeleniny podle toho, jestli roste v půdě nebo na půdě
-rozpoznávání a třídění ovoce a zeleniny do nákupních košíků
- v pátek jsme společně udělali celkové HODNOCENÍ celého týdne

ŘÍJEN

ŘÍJEN
téma:
POZNÁVÁME OVOCE
 2. -  6.10. 2023 

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....


Při řízené činnosti jsme se s dětmi zabývali:
- seznámili jsme se společně s tématem
- vyrobili jsme si ovoce z krepového papáru, malovali temperkami např. banán, jahoda, jablíčko apod...
- řekli jsme si jaké ovoce známe, jaké mají barvy, co vše najdeme uvnitř některého ovoce
- nakupovali jsme ve skupinkách dle nákupního seznamu, určovalu jsme počet slabik, začáteční písmeno, pojmenovali jsme každý dané ovoce
- zahráli jsme si pohybovou hru jménem "KOMPOT"
-společně jsme si nakrájeli ovoce a následně si udělali  ovocný kompot 
- v pátek jsme si udělali společné hodnocení celkového tádne a následně celý táden i shrnuli a zopakovali

ZÁŘÍ 2023

4. - 8.9. téma : Ve školce jsme rádi, jsme kamarádi
- hraní seznamovacích her
- seznámovaní se svojí značkou + kreba své značky
- seznámení dětí s režimem školky


11. - 15.9. téma:  Ve školce se cítím bezpečně
- hraní seznamovacích her
- seznámení dětí s pravidly
- zpívání písniček s doprovodem klavíru
- malování jednotlivých pravidel

18. - 22. 9.  téma: Poznáváme EMOCE
-  s dětmi jsme si povídali o tom, co to jsou vlastně EMOCE
- třídění obrázků dětí podle emocí
- určování emocí dle hudby
- "živé pexeso" - každé dítě mělo jednu emoci a navzájem museli hledat, kdo má stejnou
- napodobování mimiky svého kamaráda

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....

25.9.- 29.9. téma:  Babi, dědo, mám vás rád
-s dětmi jsme si povádali o tom, čím se od nás liší babička a dědeček
- povídali jsme si o tom, kolik by babička s dědečkem mohli mít roků, také o tom, jak tráví celý den....
-namotávali jsme klubíčka
- namalovali jsme si babičku s dědečkem
- zazpívali jsme si písničku "MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA"

Děti měly rozmístěné na stolečchách koutky, při kterých si rozvíjely své logické myšlení, matematickou zdatnost, procvičování jemnémotoriky, obratnost zápěstí apod....
 

Květen

2. - 5. 5. Téma: "Těšíme se za zvířátky na statek"

-povídání o domácích zvířatech (zvířecí rodiny, zvuky, kde žijí...)

-pohybová hra "Zvířátka"

-dramatizace pohádky "Boudo, budko"

-pohádky o zvířátkách

-obrázek kuřátka x prasátka x ovečky

-obrázek kuřátka klubajícího se z vajíčka

-výlet do konírny zámku Milotice


Duben

4. - 6. 4. Téma: Těšíme se na Velikonoce"

-povídání o Velikonocích a tradicích s nimi spojených

-přiřazování barevných kraslic

-pokus s Lentilkami

-obrázek slepičky x ovečky x zajíčka x vajíčka


11. - 14. 4. Téma: "Poznáváme lidské tělo"

-povídání o lidském těle

-obrys lidského těla z PET víček, skládání kostí a orgánů

-písnička s pohybem "Hlava, ramena"

-kreslení lidského těla

-pohybová hra "Kuba řekl"


17. - 21. 4. Téma: "Poznáváme lidské smysly"

-detektivní hra "Odhalení pěti smyslů"

-postřehová hra "Co se změnilo?"

-sluchová hra "Kukačko, zakukej"

-výukový program "Buďme kamarádi" (život s handicapem)

-kresba postavy, obrázek oka


24. 28. 4. Téma: "Poletíme na koštěti"

-povídání o tradici "Pálení čarodějnic"

-třízení PET víček podle barev + výroba lektvarů

-písnička "Ježibaba s jedním okem"

-pohybová hra "na sochy"

-překážková dráha, hry a soutěže (čarodějný rej)

-výroba čarodějnického klobouku

-obrázek čarodějnice

Březen

27. 2. - 3. 3. Téma: "Poznáváme dopravní prostředky"

-povídání o dopravních prostředcích

-třízení dopravních prostředků do skupin podle místa pohybu

-písnička "Jede, jede mašinka"

-pohybová hra "Tú, tú, tú, auto už je tu"

-výroba semaforu x dopravní značky

-obrázek horkovzdušného balonu x auta na silnici


6. - 1. 3. Téma: "Dbáme na svou bezpečnost"

-povídání o bezpečnosti 

-písnička s pohybem "Tú, tú, tú, auto už je tu"

-hra na autobus (bezpečnost v dopravních prostředcích)

-jízda na odrážedle s dodržením pravidel bezpečnosti silničního provozu

-výroba aut IZS složek, obrázek hasiče


13. - 17. 3. Téma: "Od pondělí do pátku budu kreslit pohádku"

-pohádkové dětské písničky

-"Červená Karkulka" - dramatizace pohádky

-písničky s pohybem "Otec Abrahám", "Když máš radost"

-výroba záložky do knihy, výroba postaviček k pohádce "Červená Karkulka"

-obrázky s tématem pohádkových postaviček


20. - 24. 3. Téma: "Vítáme jaro"

-povídání o jaru (změny v přírodě, počasí,...)

-písnička "Na jaře"

-postřehová hra "Jarní květina a její jméno"

-písnička "Co chybí jaru" a "Jaro" s hudebními nástroji

-pohybová hra "Viju, viju věneček"

-jarní obrázky


27. - 31. 3. Téma: "Vynášíme Morenu"

-povídání o tradici vynášení Moreny

-společná malba řeky, obrázky Moreny a jejich dolepení do řeky

-zaklínadlo "Loučení se zimou"

-písničky "Na jaře", "Jaro", "Přišlo jaro do vsi" doprovod na dětské hudební nástroje

-obrázek Moreny, obrázek sněženky

Únor

30. 1. - 3. 2. Téma: "Já jsem muzikant"

-povídání o hudebních nástrojích a seznámení s jejich zvukem

-poslech zvuků prostředí

-sluchové poznávání hudebních nástrojů

-hra na tělo

-kresba podle hudby (emoce v hudbě), obtiskování not

-výroba harfy x klavíru


6. -10. 2. Téma "Těšíme se na karneval"

-povídání o karnevale

-písnička "To je zlaté posvícení" s dětskými hudebními nástroji

-divadelní představení "Masopust" v MŠ

-pohybová hra "Maso - pust" 

-karnevalové hry a soutěže

-výroba karnevalovývh masek a čelenek,

-obrázek klauna, balonku


13. - 17. 2. Téma: "Poznáváme Brno"

-povídání o Brně a jeho památkách

-básnička "Postavte si domeček"

-stavba města z kostek

-společná kresba města

-"Brněnská výstava obrazů" obrázky brněnských památek očima dětí


20. - 24. 2. Téma: "Já jsem malý stavitel"

-seznámení s Lego projektem a kostkami, stavba silnice

-pohybová hra "Stavím domeček"

-stavba domů z Lego kostek

-stavba řeky a věží z Lego kostek

-stavba mostu z Lego kostek

-kresba domečku, kresba budov (obchod, kostel, škola,...), mostu

Leden

3. - 6. 1. Téma: "Podívej, tři králové jdou"

-povídání o třech králích

-báseň "Tři králové"

-hra "Tři králové" - sbírání písmen

-práce s interaktivní tabulí (Pexeso, popis obrázku)

-výroba hvězdy, koruny, obrázku x postavičky tří králů

-divadelní představení v MŠ "Putování s vánoční hvězdou"9. - 13. 1. Téma: "Poznáváme krásy zimní přírody"

-balanční cvičení "Ve stopách Ledové královny"
 
-
výroba a házení "sněhových koulí"

-písnička "Sněží" s rytmickými nástroji,

-obrázek zimní krajiny x rukavice

-výroba iglú, stříhání vloček z papíru16. - 20. 1. Téma "Začíná nám olympiáda"   

-povídání o olympiádě

-pohybová hra "Závody bobů" ("jízda" na podsedácích)

-pohybová hra "Krasobruslaři" (improvizace na hudbu)

-pohybová hra "Biatlon" 

-písnička "Bruslení"

-výroba týmových vlajek a obrázků olympijských kruhů23. - 27. 1. Téma: "Zajímá nás, co dělají zvířátka v zimě"

-povídání o zvířátcích (kde žijí, jak přezimují, co v zimě jí,...)

-pohybová hra "Cesta medvěda po ledové kře"

-písnička "Bude zima, bude mráz" s rytmickými nástroji

-kresba lesa a zvířátek v zimě (společná práce na velký formát)

-obrázek "Domeček pro medvěda" a "Krmítko v zimě"

-obrázky zvířátek v zimní krajině


Prosinec

28.11.-2.12. Téma: TĚŠÍME SE NA MIKULÁŠE

 

- Příběh o Mikuláši

- výroba mikulášské čepice, anděla

- básnička :,, Leze z pekla čert"

- písnička: Mik miku, Mikuláš

- mikulášská nadílka

 

5.12.-9.12. Téma: PLNÍME SI SVOJE PŘÁNÍ

 

- povídání o Vánočních zvycích

- otevření adventního kalendáře

- losování z papírků ( co by děti chtěly dělat)

- psaní dopisu Ježíškovi

- kresba vánočního skřítka

 

12.12.-16.12. Téma: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

 

- výroba vánočních přání

- výroba baňek z keramiky

- píseň : Vánoce přicházejí

- hra na nástroje ( rytmizace Koledy)

- otevírání advetniho kalendáře ( Putování s vánočním skřítkem)

 

19.12.-22.12. Téma: PODÍVEJ, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

 

- vánoční besídka

- zpívání koled v kostele

- výroba vánočního stromečku z papíru

- koulovačka s papírovými koulemi

Listopad

31. 10. - 4. 11.  Téma: ,,Podívej, padá listí"

 • obtiskování listů a přírodnin
 • skládání z kaštanů
 • třídění listí podle barev
 • podzimní relaxace s pohádkou
 • pohybové cvičení: podzimní počasí

7. 11. - 11. 11.   Téma: ,, Podívej, Martin přijíždí"

 • výroba koně a husy
 • příběh o sv. Martinovi
 • jízda na židlíčkách ( pohybová hra)
 • svatomartinské hádanky
 • básnička: Jede Martin na koníčku

14. - 18. 11.  Téma: ,,Zkoumáme a objevujeme"

 • návštěva Vida centra
 • pokusy a experimenty
 • pozorování předmětů pod mikroskopem

 


21. - 25. 11.   Téma: ,,Na bacily vyzrajeme"

 • příběh o dívce, která se nechtěla mýt
 • kresba bacila podle fantazie
 • pokus s mlékem, mýdlem a kořením
 • rozfoukávání tuše ( bacilů)
 • básnička: To jsou ruce, to jsou dlaně...
 • určení pravidel proti nemocem

Říjen

3. -14. 10.   Téma: ,, Chceme vědět, co nám roste na zahrádce"

 • výroba ovoce a zeleniny z různých materiálů
 • písnička: Měla babka
 • experimenty s ovocem ( jablko ponořené do mléka, do vody)
 • básnička: Kutálí se ze dvora
 • třídění ovoce a zeleniny

 

17. 10. - 21. 10.  Téma: ,, Těšíme se za zvířatky do Obory"

 • výlet do obory Holedná
 • poznávání přírodnin pomocí hmatu
 • tvoření obrázků z přírodnin
 • výroba zvířátek z ruliček
 • taneček? Chodí medvěd po zahradě

 24. - 27. 10.  Téma: ,, Strašidel se nebojíme"

 • výroba pavouků a netopýrů
 • hod do dýně balonky
 • bowling s dýní
 • cvičení s upírem
 • lampionový průvod

Září 2022

1.-16.9.Téma :,, ve školce se cítím dobře"

 • Seznamování dětí s prostředím školky
 • Kresba svojí značky
 • Vysvětlení pravidel ve školce

19.- 23.9. Téma :,, Už vím, co cítím" ( Emoce)

 • Vysvětlení emocí
 • Kresba, jak se dnes cítím
 • Kresba emocí podle poslechu hudby
 • Poznávání emocí podle čtení příběhu
 • Napodobování mimiky svého kamaráda


26.9.- 30.9. Téma :,, Babičko, dědečku, já vás mám rád"

 • Výroba babičky či dědečka pomocí různých materiálů
 • Překážková dráha aneb " jak to mají senioři těžší"
 • Básnička o rodině
 • smotávání babiččiných klubíček

Červen

Poletíme do vesmíru

- výroba rakety
- povídání o vesmíru
- Marťánek vypráví dětem o planetách
- kresba své vlastní planety

Cestujeme po cestě pohádek

- kresba oblíbené postavy
- kresba mapy pro prince
- třídění oříšků pro Popelku
- Hledání jablíček pro Sněhurku


Objevujeme mořský svět

- pokladovka po stopách rybičky Nemo
- stezka s úkoly
- přenášení míčků na lžičce
- prohazování míčků žraločí čelistí

Poletíme do Afriky

- výroba zvířat
- africká stezka po zvířatech
- píseň: ,, Jedeme do Afriky"
- skládání stop afrických zvířat

Květen

Chceme vědět o naší planetě

- výroba planety Země
- kresba Země, tiskání a prstové barvy
- třídění "odpadků"
- stezka pro děti s úkoly
- Dino jóga, cvičení s dinosaury
- kresba dinosaurů

Poznáváme děti z celého světa

- stezka pro děti s úkoly
- třídění bambulek pomocí čínských hůlek
- stavba pyramid z kostek
- výroba totemu, africký tanec

podívej, co nám běhá po dvorku

- povídání o domácích zvířátkách
- třídění zvířat na domácí a na zvířata na statku
- píseň: ,, Když jsem já sloužil"
- výroba krávy, ovce
- "dojení" krávy ( voda v gumové rukavici)

Duben

Poletíme na koštěti

- seznámení s tématem Čarodějnic, s tradicí
- Čarodějnická dráha ( hod koštětem, létání na koštěti)
- výroba lektvarů z džusů, sody, jaru
- rej čarodějnic s divadlem kejkle

Poznáváme město Brno

- seznámení s pověstmi
- hra na brněnskou výstavu ( malba oobrazů)
- kresba oblíbeného města
- stavba domečků

Těšíme se na Velikonoce

- seznámení s tradicí Velikonoc
- výroba zajíčka či slepičky z vajíček
- malování vajíček
- básnička : ,, Šel zajíček"
- hledání vajíček ve třídě

Březen

Poznáváme lidské tělo

- výroba rentgenu kosti, výroba kostlivce ze špejlí
- píseň s ukazováním ( Hlava, ramena)
- kresba smyslů
- báseň bacily
- poznávání předmětů dle hmatu, zraku

Lodí nebo ponorkou, cestujeme dopravou

- kresba oblíbeného dopravního prostředku
- hra na semafor
- společná kresba silnice a města
- hádanky na dopravní prostředky
- píseň Autíčko

Jaro nám klepe na dveře

- kresba květin
- výroba úlů a včel
- pohádka Včelka Mája
- píseň "Beruško půjč mi jednu tečku"
- výroba květinové louky
 
 
 
 

Únor

,,Chceme znát hudební nástroje"

- výroba hudebních nástrojů
- hádanky na hudební nástroje
- básnička o velké base
- hra na xylofon podle předlohy

,,Těšíme se na karneval"

- výroba masek
- rej masek, stanoviště s úkoly
- píseň Karneval
- Překážková dráha

,,Víme, že ten dělá to a ten zas tohle"

- kresba povolání, které mám rád/a
- výroba dortu z výtvarných materiálů
- píseň Dělání, dělání
- hra na kominíka, elektřina, zahradníka ( "sázení zeleniny")

Leden 2022

3.-7.1. Téma:,, Slyšíš, tři králové už jsou tu"

- kresba tří králů
- píseň:,, My tři králové"
- hra den x noc
- sbírání písmenek podle K,M,B

10.-14.1. Téma: ,, Chceme vědět, co dělají zvířátka v zimě"

- kresba zvířátek
- výroba medvěda či ptáčka
- píseň:,, Bude zima, bude mráz"
- hra:,, kdo se schovává pod dekou"

17.-21.1. Téma:,, Bacilů se nebojíme"
- kresba bacilů
- povídání o nemocech a jak jim předcházet
- kresba nohama
- překážková dráha pro ,, handicapované"
- poznávání věcí podle hmatu

24.-28.1. Téma:,, Sportujeme ku zdraví"

- výroba bruslí a lyží
- olympijské hry ( stanoviště s úkoly)
- kresba oblíbeného sportu
- sáňkování pomocí podsedaků
- přecházení koberce za pomocí dvou papírů

Prosinec 2021

6.-10.12. Téma:,, Podívej, Vánoce přicházejí"

- kresba symbolů
- kresba, co si přeji od Ježíška
- báseň:,, Vánoční stromeček"
- nacvičování koled do kostela


13.-17.12. Téma:,, Těšíme se na voňavé Vánoce"

- kresba symbolů
- poznávání koření dle číchu
- navlékání řetězu z pomerančů a skořice
- výroba vánočních přáníček


20.-22.12. Téma:,, Už se nemůžeme dočkat Ježíška"

- zdobení stromečku
- výroba baněk
- zpívání koled
- rozdávání dárečků

Listopad 2021

1.-5.11. Téma:,, Strašidel se nebojíme"

- kresba vlastního strašidla
- píseň:,, Máme doma obludu"
- oslava Halloweenu ( stanoviště s úkoly, malé občerstvení)
- závody v motání pavouků na ruličku
- výroba dýně, strašidel, pavouků

8.-12.11. Téma:,, Podívej, Martin už přijíždí k nám"

- výroba podkovy
- jízda na židličkách
- výroba koně
- píseň:,, Martin jede na koni"
- hra s padákem ( Martin jede)

15.-11. - 3.12. Téma:,, Těšíme se na Mikuláše, čertů se nebojíme

- kresba čertů
- nacvičování básničky pro Mikuláše
- píseň:,, Mikuláš, ztratil plášť"
- výroba Mikuláše, čerta a anděla
- pohádka o Mikuláši
- hádanky, jak poznáme Mikuláše

Říjen 2021

Třídní plán:

4.-8.10. Téma :,, Těšíme se za zvířátky do Obory"

Kresba svého oblíbeného lesního zvířátka
Výlet do Obory Holedná
Dramatizace pohádky :,, Boudo, budko"
Návaznost na,, Boudo, budko" (uklízíme les, třídění odpadků)
Písnička :,, Sedí liška pod dubem"
Cvičení :,, Chodí medvěd po zahradě"

11.-15.10. Téma :,, Už víme, jak to chodí v lese"

Výroba lesních zvířátek z různých přírodnin
Výroba zvířátek z kaštanů
Písnička :,, V lese bydlel ježek"
Taneček :,, Zajíček v své jamce"
Stavba domečku pro zvířátka

18.-22.10. Téma :,, Ovoce, to já mám rád"

Kresba oblíbeného ovoce
Poznávání ovoce dle hmatu
Písnička :,, Ukaž se mi jablíčko" s ukazováním
Třídění ovoce a zeleniny

25.-29.10. Téma :,, Chceme vědět, co nám roste na zahrádce"

Kresba oblíbené zeleniny
Poznávání zeleniny dle hmatu
Pokus : ponoření zelí do vody s potravinářským barvivem
Tiskání zeleninou
Písnička :,, Ovoce a zelenina" s tanečkem
Vytleskávání zeleniny

Září 2021

Třídní plán:

1.-17.9.Téma :,, ve školce se cítím dobře"

Seznamování dětí s prostředím školky
Kresba svojí značky
Vysvětlení pravidel ve školce

20.- 24.9. Téma :,, Už vím, co cítím" ( Emoce)

Vysvětlení emocí
Kresba, jak se dnes cítím
Kresba emocí podle poslechu hudby
Poznávání emocí podle čtení příběhu
Napodobování mimiky svého kamaráda


27.9.- 1.10. Téma :,, Babičko, dědečku, já vás mám rád"

Kresba obrázků do domu seniorů
Výroba babičky či dědečka pomocí různých materiálů
Překážková dráha aneb " jak to mají senioři těžší" 
Básnička o rodině

Červen

Třídní plán:

31. Května - 4. Června   Téma: " Exotická zvířata ( suchozemská)" 
 • Hledání stínů zvířat
 • Zkoumání srsti pomocí lupy
 • Přiřazování zvířete k srsti
 • Putování po stopách exotických zvířat ( cesta ze stop, vedoucí k puzzlim)
 • Výroba exotických zvířat z libovolného materiálu
 • Kresba vlastního zvířete
 • Stavba zvířete z kostek
 • Putování po Safari ( příběh a následné úkoly)
 • Píseň : "Máme rádi zvířata"

7.-11. Června   Téma: " Děti z celého světa"
 • Přiřazování stínů k dětem
 • Stavba totemu dle předlohy
 • Přiřazování tvarů k tučňákům
 • Obtahování tvaru na teepeee
 • Kresba znaků do krupice
 • Obkreslování čínských znaků
 • Třídění barevných pompomů pomocí čínských hůlek
 • Navlékání těstovin jako starých indiánských náhrdelníků
 • Výroba vlastního totemu, náhrdelníku, lapače snů
 • Indiánský tanec
14.-18. Června   Téma: " Z pohádky do pohádky"
 • Skládání postupného příběhu z kartiček
 • Skládání puzzlí popelky
 • Třídění kuliček dle barev
 • Stavba královského kočáru
 • Hra : "kočár"
 • Četba pohádky : " o Popelce, Červené Karkulce"
 • Hra na Růženku ( taneček s ukazováním)
 • Kresba oblíbené pohádkové postavy
 • Společná kresba vymyšlené pohádkové postavy
21.-25. Června    Téma: " Z pohádky do pohádky ( večerníčky)" 
 • Hledání perly pod mušlemi ( Rákosníček)
 • Hledání stejných mušlí podle vzoru
 • Skládání puzzlí z 10 částí
 • Skládání mozaiky dle předlohy ( Rákosníčkovo souhvězdí)
 • Cesta motýla Emanuela k makové panence ( grafomotorika)
 • Stavba komínů ( Pat a Mat)
 • Navlékání korálek dle barvy a velikosti ( Popelka)
 • Cvičení králíků z klobouku ( Bob a Bobek)
 • Píseň : " večerníček" 
 • Hádanky, kdo pozná, co je to za pohádkovou postavu
 • Výroba Rákosníčka atd. z ruliček od toal.papíru

28.- 2. Července   Téma : " Z pohádky do pohádky" 
 • Hledání dvou stejných perníčků
 • Třídění stejných květin do nádob
 • Vaření kouzelného lektvaru dle návodu (kartičky s obrázky) 
 • Lali jóga
 • Hra s padákem
 • Výroba kouzelného zrcadla
 • Poznávání večerníčků podle melodií

Květen

Třídní plán:

3.-7.Května Téma:"Moje maminka"
 • výroba přáníčka pro maminku
 • malování hrníčků
 • skladání slov dle předlohy, skládání obličejů
 • Lali jóga
 • cvičení podle písní 
 • kresba maminky libovolnou technikou
 • zjišťování doma co dělá maminka za práci
10.-14. Května Téma:"Vesmír"
 • Přiřazování marťanů ke správnému tvaru
 • skládání rakety dle předlohy
 • Puzzle planety 3-6 dílků
 • výzdoba planety dle libovolného materiálu
 • stavba rakety z kostek, stavba planet
 • Lali jóga
 • Provlékání souhvězdí podle kartiček
 • výroba galaxie
 • výroba teleskopu z ruliček 
 • "výcvik kosmonoutů"
17.-21. Května  Téma: "Planeta Země a dinosauři "
 • Skládání dinosaura pomocí plastelíny dle předlohy
 • Třídění kostí dle velikosti
 • Hledání obrázků (fosilií) v písku
 • Dinosauří rozcvička
 • Výroba dinosaura pomocí různých materiálů a výtvarných technik
 • Výroba dinosaura pomocí obkreslování ruky
 • Kresba vlastního dinosaura
 • Stavba dina z libovolných kostek
 • Navlékání těstovin (starých náhrdelníků z dávných dob)
24.-28. Května   Téma: "Exotická zvířata ( vodní)"
 • Hledání stínů zvířat
 • Řazení od největšího po nejmenší
 • Puzzle velryba (10 dílků)
 • Rozdělování zvířat na souš a vodu
 • Stavba mořského akvária
 • Píseň :" Máma mi dala korunu, abych koupil rybu"
 • Rozcvička "pod vodou"
 • Výroba medúz a velryb pomocí libovolného materiálu
 • Cvičení s padákem

Duben

Distanční výuka 
1.-12.Dubna

Třídní plán:


12.-16.Dubna Téma:"domácí zvířátka"


19.-23.Dubna Téma:"Dopravní prostředky"
 • Kresba vymyšleného dopravního prostředku
 • výroba semaforu, silnice, dopravních pristředků z různých materiálů
 • puzzle letadlo 6-10 dílků
 • třídění dopravních prostředků dle barvy
 • lepení dopravních prostředků na správná místo
 • ježdění autíčky po nakreslené dráze
 • "DEN ZEMĚ"- Stavba planety  země z lega,  skladaní planety země pomocí kostek
 • stezka úkolů
26.-30.Dubna Téma: "Pálení čarodejnic"
 • Skládání stejné barvy a netopýra
 • výroba klobouku
 • stavba čarodějné jeskyně, chaloupky na jedné noze
 • foukání fixů podle šablon na triko
 • překážková dráha čarodejnic
 • skladání mozaiky
 • Báseň:"Čarodejnice"
 • píseň:" ježibaba"
 • "palení čarodejnic"- Hod do kotle, hádání předmětů podle hmatu

Březen

Distanční výuka 
od 1.-29.března

Únor

Třídní plán:


1.-5.února Téma:"MASOPUST"
 • výroba masky
 • vycpávání silonek papírem jako" jitrnice"
 • výzdoba koláče po,ocí luštěnin
 • skladání obrazců ("koláče")
 • hledaní dvou stejných kousků koláčů, počítaní
 • Lali jóga, masopustní dráha
 • hra na klauny
 • společná kresba nohama
8.-12. února Téma:" Já a naše tradice"
 • přidělování hudebních nástrojů k muzikantům
 • hra na klavír a xylofon dle barevného zápisu
 • píseň:"kočka leze dírou"
 • navlékaní korálů aby se hodilo oblečení
 • společná práce výroba basy
 • Karneval v MŠ

15.-19. února "Povolání"
 • výroba kuchařky, zdobení jablečných "muffinů" posypkami
 • doplňování geometrických tvarů do předlohy dortů
 • skládání zmrzliny
 • zdobení pizzy podle předlohy
 • pečení malých koláčků
 • hra na kuchařské náčiní dle předlohy
 • poznávání koření dle čichu
 • hledání pečiva, dortů a jiných potravin v časopisech

22.-26.února 
Jarní prázdniny


 

Leden

Třídní plán


4.-8.ledna    Téma: ,,TŘI KRÁLOVÉ
 • povídání o Třech králech"
 • výroba koruny
 • kresba tří králů
 • stavba kostek podle hodu kostkou
 • dorpovázení písně hudebními nástroji
 • cesta tří králů ( trefování míčky do branky)
 • píseň: ,, My tři králové"

11.- 15.ledna  Téma: ,, ZIMA"

 • povídání o zimě, ukazování obrázků
 • výroba sněhuláka pomocí libovolného výtvarného materiálu
 • poslech ,,zimní krajiny", určování zvuků
 • společná stavba iglů
 • stavba iglů z kostek cukru
 • taneček na píseň: ,, Bude zima, bude mráz"

18.- 22.ledna   Téma: ,, ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ"

 • povídání o zvířátkách v zimě
 • výroba lesních zvířátek z ponožky
 • lali jóga ( cvičení podle kartiček)
 • poznávání stop zvířat
 • skládání puzzlí lesních zvířat
 • pozorování stop zvířátek v krupici ( postavičky zvířátek)


25.- 29.ledna    Téma: ,, ZIMA"

 • vytváření "ledového pozadí" ( vodové barvy s rozpuštěnou solí)
 • hledání v knize zvířátka, která žijí na ledu
 • skládání mozaiky na zimní motivy
 • tvoření lyží z kartonu
 • závody " na lyžích" ( překážková dráha)
 • píseň "sněží,sněží"
 • opakování písně :"bude zima bude mráz"

Prosinec

Třídní plán:

30. listopadu - 4. prosince   Téma: MIKULÁŠ
 • Výroba čertovských řetězů
 • Kresba anděla/ čerta + dolepení detailů
 • Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Mikuláše
 • Píseň: Mik - Miku Mikuláš
 • Básně: Leze z pěkla čert; Andílek
 • Tanec: Čert ví proč
 • Mikulášská nadílka
7. - 11. prosince    Téma: PERNÍČKOVÁ ZEMĚ
 • Výroba perníčkové/zimní země z krabice
 • Příprava těsta + pečení perníčků, výroba stromečku
 • Výroba perníčku z toaletní ruličky
14. - 22. prosince   Téma: VÁNOCE
 • Příprava na Ježíška
 • zdobení stromečku
 • Zpívání koled v kostele
 • Výroba vánočních dárečků a přáníček pro maminky a tatínky
 • Rozbalení dárečků, seznamování se s novými hračkami
23. prosince - 4. ledna - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Listopad

Třídní plán

2.-6.listopadu    Téma: DUŠIČKY A HALLOWEEN
 • výroba netopýřích masek
 • stavba strašidelného zámku
 • ,,Rej masek" ( tanec na různé písničky z pohádek, hrátky s balónky)
 • vyplňování obrysu dýní pomocí různého materiálu
 • písnička: Saxána
 • hra s padákem, posílání míče ( netopýra) v padáku
 • hra: ,, pavouci a mouchy"

9.-13.listopadu   Téma: SVATÝ MARTIN
 • výroba podkovy pomocí barevných papírů, krepových papírů atd.
 • stavba komínů z kostek, stavba koně z velkých kostek
 • překážková dráha ( Koňské dostihy)
 • lampiónový průvod ve třídě
 • básnička: ,,Letos stejně jako v loni"
 • ježdění na židličkách ( Martin na bílém koni)

16.-27.listopadu   Téma: ZVÍŘÁTKA V LESE
 • výroba masek různých lesních zvířátek
 • hraní pohádky: ,, O Koblížkovi"
 • píseň: ,, V lese bydlel ježek"
 • taneček: ,, Běží liška k táboru"
 • překážková dráha ( lesní cesta, přeskoky přes kameny, brodění řeky)
 • vytváření zvířátek z plastelíny
 • prohlížení knížek o lesních zvířátkách a následné hledání zvířátek v knížkách
 • společné tvoření školkového lesa, kresba zvířátek, stromů
 • taneček: ,, Chodí medvěd"
 • píseň: ,, Brum brum brum, o čem se zdá medvědům"
 • výroba soviček z papíru, vytváření obrázků sovičky v lese

Říjen

Akce v MŠ:
1. 10. - ZOO Vyškov
22. 10. - výukový program s pejskem Cifíkem

Třídní plán:
5. - 9. října   Téma: ZELENINA
 • báseň "Koulela se brambora"
 • hraní pohádky O Veliké Řepě
 • hra na popletenou pohádku (kde roste ovoce a zelenina)
 • tvorba a tiskání z bramborových razítek
 • výtvarná činnost - výroba mrkve/ řepy různými technikami
12. - 16. října   Téma: DRAKIÁDA, POČASÍ
 • kresba deště, podzimního počasí
 • výroba draků z přírodnin, barevných a krepových papírů
 • hrátky s kaštany
 • Báseň: "Vyletěl si pyšný drak"
 • pouštění draků (pokud počasí dovolí)
19. - 23. října   Téma: BARVY PODZIMU
 • sbírání listů na zahrádce, pozorování změn v přírodě
 • hrátky s listy - jak padají, zkoušíme do nich foukat jako vítr
 • Stavění zvířátek z kaštanů
 • hrátky s kaštany - obrazce na koberci
 • společná práce - strom s barevným listím (obtisk rukou)
 • návštěva ježečka v MŠ
 • Básen: Podzimní barvičky
 • Píseň: V lese bydlel ježek
26. - 30. října   PODZIMNÍ PRÁZDNINY - Téma: Školkové hrátky
 • hra s padákem
 • výtvarné činnosti dle fantazie (barvení vodovkami)
 • zpívání oblíbených školkových písní
 • stavění překážkové dráhy

Září

Akce v MŠ:
8. 9. - Třídní schůzky 16:00
17. 9. - "Zvířátka a loupežníci" - hudební pohádka
30. 9. - Výlet do ZOO Vyškov

Třídní plán
1. - 4. září   Téma: JDU DO ŠKOLKY
 • seznamování dětí s prostředím MŠ
 • seznamování se s pravidly bezpečného chování v MŠ
 • výtvarná činnost: obtisk a kresba ruky
 • tanec "Škola zvířátek" - Dáda Patrasová
7. - 11. září   Téma: MOJE ZDRAVÍ, POHYB
 • povídáme si o tom, co dělat pro své zdraví
 • tvorba myšlenkové mapy - co děláme pro své zdraví v MŠ
 • cvičení podle karet Lali joga
 • básně - "To jdou ruce, to jsou dlaně", "Jezte, děti, zeleninu"
 • výtvarná činnost - výroba bacilů (rozfoukání tuže) nebo zoubků (tisk temperami)
14. - 18. září   Téma: MOJE RODINA
 • kresba domu a rodiny
 • povídáme si, koho máme v rodině, kdo s námi doma bydlí
 • báseň: "Já a moje maminka"
 • moje zážitky - kresba pohádky O Červené Karkulce
 • cvičení Lali jogy
21. - 25. září    Téma: MOJE MĚSTO
 • Vycházka po okolí MŠ
 • kresba ulice okolo MŠ + budov v okolí
 • báseň - "Krokodýl na výletě"
 • četba pověsti O brněnském drakovi
 • výtvarná činnost - tvorba domečků
29. září - 2. října Téma: OVOCE
 • poznávání ovoce dle smyslů - zraku, hmatu, čichu
 • pozorování ovoce pod lupou
 • POKUS: jablko namočené do vody, octu, mléka a ponechání na vzduchu - pozorování, jak se během týdne mění
 • Báseň: "Spadla hruška zelená"
 • výtvarná činnost - lepení různých materiálů na obrys ovoce

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních školních
prázdnin šk.r. 2023/2024
a) dítě zaměstnané samoživitelky
b) dítě zaměstnaných rodičů
c) dítě docházející do MŠ v Líšni ve školním roce 2023/2024
Každé dítě může být přijato maximálně na tři týdny prázdninového provozu.
Kriteria prázdninového provozu byla projednána na setkání ředitelů MŠ se zřizovatelelem dne 31.10.2023

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign