Jméno:
Heslo:

Režim dne

6:30 – 8:45       postupné přicházení dětí do MŠ (do 8:00), spontánní hry vycházející z potřeb a zájmů dětí, individuální činnosti

8:45 – 9:45       úklid hraček, hygiena, postupná svačina, činnosti dle třídního vzdělávacího programu

9:45 – 11:45     hygiena, převlékání a příprava na pobyt venku (na školní zahradě, vycházky po okolí)

11:45 – 12:20   převlékání, hygiena, oběd

12:20 – 12:45   hygiena, postupná příprava k odpočinku, pohádka, ukolébavka

12:20 – 12:45   vyzvedávání dětí po obědě

12:45 – 14:15   odpočinek na postýlce, klidové činnosti

14:15 – 14:45   vstávání, hygiena, svačinka

14:45 – 16:30   odpolední činnosti, spontánní hry, pobyt na zahradě, postupné rozcházení dětí domů

 

Režim dne se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuálnímu dění v MŠ.

NOVINKY

Prázdninový provoz v naší MŠ letos od 1.7. - 26.7.2019
Přihlášky si vyzvedněte ve dnech 13.a 14.5 2019 v době od 8.00 - 16.00 hodin na Vašem pracovišti MŠ(Bratří Pelíšků, Holzova, Šimáčkova)
Vyplněné odevzdejte 17.5.2019 v době od 8.00 - 16.00 v kanceláři školy na Bratří Pelíšků 7.
Rozhodnutí o přijetí si osobně vyzvedněte 27.5.2019 v době od 8.00 - 16.00 hodin tamtéž.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Zápis do MŠ na 2019/2020
Přihlášky do MŠ rodiče získají na www:zapisdoms.brno.cz
Sběr vyplněných žádostí s potvrzením od lékaře probíhá pro všechna tři pracoviště v kanceláři na Bratří Pelíšků 7 ve dnech:
2.5.2019 - 7.30 - 16.30
3.5.2019 - 7.30 - 13.00
Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky ( je třeba doporučení SPC pro děti s vadami řeči ).Bližší informace na 737 114 240
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign