Jméno:
Heslo:

Režim dne

Režim dne v Bambulkách

 07.30  -  08.30   -     volná hra,individuální činnosti,logopedická intervence,dechová cvičení,
                                                      rozvoj jemné a hrubé motoriky,grafomotoriky,činnosti 
                                                      dle třídního vzdělávacího programu(TVP)                                                            
 08.30  -  09.15   -     komunitní kruh,činnosti dle TVP, rozvoj pohyblivosti mluvidel,                                                                     skupinová  a individuální logopedická cvičení, rozvoj                                                                   sluchového a zrakového vnímání, rozvoj fonematického uvědomování                                                                            
                          -     postupná svačinka
                                            
 09.15  -   09.45   -    činnosti dle TVP,volná hra,individuální logopedická intervence

 09.45  -   11.45   -    pobyt venku

 11.45  -   12.15   -    oběd

 12.15  -   14.15   -    odpolední odpočinek, četba pohádky,klidné činnosti,individuální             l                                                    logopedická intervence, příprava předškoláků

 14.15  -   14.45   -    svačinka, volné hry

 15.00  -   16.30   -    spojení s běžnou třídou

NOVINKY

Prázdninový provoz v naší MŠ letos od 1.7. - 26.7.2019
Přihlášky si vyzvedněte ve dnech 13.a 14.5 2019 v době od 8.00 - 16.00 hodin na Vašem pracovišti MŠ(Bratří Pelíšků, Holzova, Šimáčkova)
Vyplněné odevzdejte 17.5.2019 v době od 8.00 - 16.00 v kanceláři školy na Bratří Pelíšků 7.
Rozhodnutí o přijetí si osobně vyzvedněte 27.5.2019 v době od 8.00 - 16.00 hodin tamtéž.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Zápis do MŠ na 2019/2020
Přihlášky do MŠ rodiče získají na www:zapisdoms.brno.cz
Sběr vyplněných žádostí s potvrzením od lékaře probíhá pro všechna tři pracoviště v kanceláři na Bratří Pelíšků 7 ve dnech:
2.5.2019 - 7.30 - 16.30
3.5.2019 - 7.30 - 13.00
Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky ( je třeba doporučení SPC pro děti s vadami řeči ).Bližší informace na 737 114 240
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign